• Şizofrengi’den Şizofreni Dostaları Deneği’ne (Dr. Fatih Altınöz),
  • Hasta Temsilciliğinden Şizofreni Dostları Derneği Dernek Başkanlığına (Mesut Demirdoğan),
  • Damgalamanın Etkisi ve Başa Çıkma ile İlgili Yeni Stratejiler,
  • Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yeni Model

– İstanbul’da TRSM Süreci (Dr. Mehmet Akif Sezerol)
– Hekim Gözüyle TRSM’ler (Dr. Hira Sema Kalkan)
– Hemşire Gözüyle TRSM’ler (Meral Arnik)
– Sosyal Hizmet Uzmanı Gözüyle TRSM’ler (Esra Akçay)
– Hasta-Hasta Yakını Gözüyle TRSM’ler (Ahmet Murat Kankat – Füsun Kankat)

  • Dünyada Şizofreni Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar (Doç. Dr. Cenk Tek)
  • Şizofreni ve Çalışma Hayatı
  • Türkiye’de Ruh Sağlığı Alanında Hizmet Veren Sivil Toplum Örgütleri’nin Gerekliliği (Çiçek Tutuş, Kamer Doğan, Selma Kaçar, Nurhan Eren, Şehnaz Layıkel, , Meral Taşkent)
  • Hasta Yakını Gözüyle Yunanistan ve Avrupa Deneyimleri (Spyros Zorbas)
  • Şizofreni Tedavisi ve İyileştiriminde Karşılanmamış Gereksinimler (Doç. Dr. Haldun Soygür, Prof. Dr. Köksal Alptekin, Şaduman Karahasanoğlu)

konularının tartışıldığı 5. Şizofreni Günleri Sempozyumu Prof. Dr. Peykan Gökalp, Prof. Dr. Alp Üçok, Uz. Dr. Ayla Yazıcı, Prof. Dr. Kemal Kuşçu, Prof. Dr. Köksal Alptekin ve Dr. Göksal Şahiner moderatörlüklerinde gerçekleştirildi.

Sempozyum sonrası Dr. Basri Köylü ve tiyatro grubu “Ben de Varım” ile tanışma ve İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Deniz Yıldızı Halk Korosu konseri etkinlikleri gerçekleştirildi.