22. Şizofreni Penceresinden Hayat, Prof. Dr. Nuray Karancı’nın açtığı Alan Dersi kapsamında ODTÜ psikoloji öğrencileri ile Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği üyelerinin işbirliği ile gerçekleştirildi.
Ruhsal bir bozukluk olan şizofreni; ne yazık ki toplumda pek çok önyargı, yanlış bilgi, korku ve etiketlemeyle beraber anılmaktadır. Hem bireyleri hem de onların yakınlarını etkilemekte olan şizofreni hastalığı toplumu da yakından ilgilendirmektedir. Tam da bu noktada, amacımız, toplumdaki yanlış bilgi ve düşünceleri kırmak, şizofreniye karşı örülen korku duvarlarını yıkmaktır.