Loading Map....

Tarih/Saat
10/11/2019
12:00 - 14:30

Etkinlik Adresi
Mavi At Kafe

Düzenleyen(ler)


KASIM
2016 – 2019

Yönetim Kurulu Başkanı
Arif Haldun SOYGÜR

Başkan Yardımcısı
Köksal ALPTEKİN

Genel Sekreter
Hatice Meral TAŞKENT

Sayman
Zeynep SEMİZ

Üyeler
Nilgün DURNA
Mustafa YILDIZ
Mustafa ALPER

Denetim Kurulu Başkanı
Mehmet ŞERANER

Denetim Kurulu Üyeleri
Muazzez Merve AVCIOĞLU
Aygün ÇAM

Adres
Mebusevleri Mah.
Mareşal Fevzi Çakmak caddesi No: 39 / 6
Adres Kodu:1217211703
Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 212 11 12
0 312 212 00 06
Maltepe Vergi Dairesi
Vergi No: 814 044 99 64
Türkiye iş Bankası A.Ş.
Şube 4213 – 33 – 21
İBAN: TR98 0006 4000 0014 2131 0061 33
21.09.2014 Onaylı Tüzük
Olağan Gene Kurul
3 yılda bir Kasım ayı
Üyelik Aidatı
Giriş Aidatı 50,00.-TL
Yıllık Aidatı 50,00.-TL

Sayın Üyemiz;…………………………………………………

Şizofreni Dernekleri Federasyonu  Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Kasım 2019 tarihinde saat  12:00’de  yapılması kararlaştırılmıştır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı 17 Kasım 2019 tarihinde saat 12 : 00 ’ de  aynı yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Saygılarımla

Şizofreni Dernekleri Federasyonu
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Arif Haldun SOYGÜR

GÜNDEM                                      :

  • Federasyon Başkanının Açılış konuşması,  Saygı duruşu
  • Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı Seçimi
  • Yönetim kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, oya sunulması
  • Mali Bütçe ve Denetleme kurulu Raporunun Okunması , oya sunulması
  • 2019, 2020, 2021 ve 2022  yıllarına ait Tahmini Bütçelerin  görüşülerek , oya sunulması
  • Tüzük değişikliği
  • Yönetim ve  Denetim  Kurullarının Seçimi.
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış

TOPLANTI  YERİ                       :

Maraşal Fevzi Çakmak caddesi N0: 31 / 8    Beşevler  / ÇANKAYA  / ANKARA
Mavi At Kafe Tel: 0 312 212 11 12  – 0 312 212 00 06

Not: Federasyona bağlı derneklerin  Son yapılan Genel Kurul Divan Tutanağı ve sonuç  bildirgesi,

Delege listelerini  25.10.2019 tarihine kadar   göndermeleri önemle rica olunur.

Delegeler tarafından Genel Kurul için yapılan ( Yol Masrafı )  harcamaların Federasyona fatura edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde ödemeler yapılmayacaktır.