Açıklama

Hasta yakını tarafından örülmüş ve Mavi At Kafe’ye destek olmak için getirilmiştir.