Açıklama

Hasta yakını tarafından örülüp Mavi At Kafe’ye katkı için getirilmiştir.