Loading...

Sorular – Cevaplar

Buradasınız: :/Sorular – Cevaplar
Sorular – Cevaplar2017-09-26T20:47:27+00:00
Şizofreni hastaları saldırgan mıdır?2017-05-27T22:36:00+00:00

Şizofreni hastalarının saldırgan olduğu, çevreye karşı tehdit oluşturdukları gibi yanlış bir inanış maalesef toplumumuzun büyük bir kısmında mevcuttur. Dünyada yapılmış onlarca çalışmadan elde edilen veriler şizofreni hastalarındaki saldırganlık davranışının, normal sağlıklı bireylere benzer hatta daha az oranda olduklarını göstermektedir. Üç yıllık bir izlem çalışmasında, cinayet işlemiş 1594 kişi incelendiğinde, bunlardan 85’inin (%5) şizofreni tanısı aldıkları tespit edilmiştir. Yapılan bir başka çalışmada şizofreni tanısı almış birisi tarafından öldürülme riskiniz 14 milyonda 1 olarak hesaplanmıştır.

Erkek cinsiyet, düşük sosyoekonomik düzey, işsiz olmak, psikotik bulgulara rağmen hiç psikiyatri kliniğine başvurmamış olmak, antisosyal kişilik özellikleri göstermek, akut pozitif bulgularda alevlenme, alkol ve madde kötüye kullanımının varlığı, daha önce şiddet eylemlerinde bulunmuş olmak, paranoid şizofreni alt tipinin tanımlanması, antipsikotik tedaviye uyumsuzluk, sık sık hastaneye yatış hikayesi, intihar fikirlerinin bulunması gibi faktörler bireyi şiddete daha yatkın hale getirmekte ve bu eylemselliğin sonu cinayetle sonlanabilmektedir.

Şizofreni hastalarında tedaviye uyumsuzluğun, özellikle şiddet doğuran davranışlarla ciddi bağlantıları olduğu düşünülmektedir. Tedaviye uyumsuzluğa madde kötüye kullanımının eşlik etmesinin, şiddet riskini daha da arttıracağı yönünde görüşler mevcuttur. Bu alandaki araştırmanın meta-analizinde, şizofreni hastalarındaki cinayet işleme riskinin büyük bölümünün, bu kişilerde mevcut olan madde kötüye kullanımından kaynaklandığını tespit etmişlerdir. Üstelik, madde kötüye kullanımı komorbiditesi (bir veya daha fazla bozukluk veya hastalığın temel hastalığa veya bozukluğa ek olarak aynı zamanda görülmesi durumu) olan bu hastaların şiddet eyleminde bulunma riskinin, psikozu olmayan madde kötüye kullanımı olan hastalarla aynı olduğu da vurgulanmaktadır.

Kaynak

Yeni Ehliyet İçin Engelli Sağlık Raporu Nasıl Alınır?2017-03-26T16:01:57+00:00

Mevzuatta yapılan değişiklikle artık neredeyse baştan ehliyet alıyormuş gibi gerek sağlık raporu, gerekse ehliyet için yeni başvuru yapmanız gerekiyor.

Öncelikle engelli sağlık raporu çıkartmak için gideceğiniz kurumda doldurmanız gereken SÜRÜCÜ BEYAN FORMU’nu aşağıdaki linkten WORD formatında indirip doldurabilirsiniz. Bu form normalde sağlık kurumuna gittiğinizde size doldurmanız için verileceğinden, zaman kaybı yaşamamanız adına çıktısını alarak gidebilirsiniz.

SÜRÜCÜ BEYAN FORMU

Sağlık raporu çıkartmak için gidebileceğiniz kurumların listesi şu şekilde:

 • Özel Hastane
 • Özel Tıp Merkezi,
 • Özel Poliklinik
 • Özel Muayenehane
 • Çalışan Tabip
 • Uzman Tabip
 • Aile Hekimi

Yukarıdaki listeden kendiniz için uygun olan sağlık kurumunu/personelini seçip rapor için görüşebilirsiniz.

Yukarıda vermiş olduğumuz SÜRÜCÜ BEYAN FORMUNU doldurduktan sonra formda yer alan bilgiler dikkate alıarak gerekli muayeneniz yapılacak ve duruma göre sağlık raporunuz tanzim edildikten sonra size geri verilecektir.

DİKKAT! Aile hekimi sizden sağlık raporu için herhangi bir ücret talep edemez

Eğer raporda vermiş olduğunuz bilgiler, uzman hekim beyanı gerektiren haller içeriyorsa, aile hekiminiz ‘Uzman Tabip Muayenesi Gerektirir‘ yazarak sizi ilgili hekime yönlendirecektir.

Aile hekimi sizi uzman hekime yönlendireceği için yukarıdaki belgede yer alan SÜRÜCÜ OLABİLİR ibaresi işaretlenmeden boş bırakılacaktır.

Yönlendirildiğiniz sağlık kuruluşunda uzman tabip ya da tabipler, sürücü / sürücü adayını gerekli tetkiklerden geçirdikten sonra, sağlık raporunda yer alan 3. bölümü doldurup, ilgili Kod Tablosu içinden gerekli yerleri işaretleyerek, hangi sınıfa ait belgenin size tahsis edilebileceği yönünde görüşünü belirtecek.

NOT: Kamuoyunda en çok bilgi kirliliği olan konu kuşkusuz sağlık raporu ücreti. Sağlık raporu devlet hastanelerinde tek hekim için 50 TL – Kurul Raporu için 200 TL; Üniversite ve Araştırma Hastaneleri tek hekim için 50 TL, Kurul Raporu için 300 TL olarak belirlenmiştir.

Eğer muayeneniz tek hekim görüşünü yeterli kılıyorsa asgari rakamdan ödeme gerçekleştireceksiniz. Eğer engelli ehliyeti sağlık kurulu raporu almanızı gerektirecek bir rahatsızlığınız varsa, burada 5 ayrı branştan hekimin muayenesi gerektiğinden ücret de artış gösterecektir. Gideceğiniz sağlık kurumunda herhangi bir sürprizle karşılaşmamanız adına bu ön bilgiyi belirtmiş olalım.

Elinizdeki belgelerle İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’ne giderek, sağlık raporunuzda belirtilen hususlara göre hangi sınıfa ait sürücü belgesi alacağınıza dair görüş evrakınıza işlenecek. Sağlık raporu herhangi özel bir durum söz konusu değilse 2 yıl geçerli olacak.

Ehliyet Başvuru İşlemleri esnasında sizden kan grubunuzu belli eden bir belge istenecek. Aile hekiminize gittiğinizde bununla ilgili talebinizi iletirseniz size kolayca bu konuda yardımcı olacaklardır.

Sağlık Raporu çıkartma işlemleriniz burada sona eriyor. Şimdi Ehliyet Değişimi İşlemleri için yapmanız gerekenleri aktaralım.

EHLİYET DEĞİŞİM İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 • Eski sürücü belgesi
 • Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 • Sürücü sağlık raporu
 • 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya bankalara yatırıldığına dair makbuz.
 • 2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik bir vesikalık fotoğraf)
 • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

BAŞVURU SÜRECİ ve ÖDEME YAPILACAK BANKALARI https://surucurandevu.egm.gov.tr/sss.aspxadresinden takip edebilirsiniz.

Tüm bu işlemler sonrasında size yeni ehliyet belgeniz posta adresinize gönderilinceye dek kullanmanız için geçici ehliyet belgesi verilecek. 15 gün içinde adresinize ulaşacak olan yeni tip ehliyetiniz için mutlaka görevlinin elden teslim edebileceği bir adres bilgisi tercih edin. Daha çok evdeyseniz ev adresinizi, iş yerinden daha kolay bulunabilecekseniz iş adresinizi yazın.

Yeni ehliyetiniz elinize ulaştığı andan itibaren 5 yıl geçerli olacaktır.

Kaynak

Engelli Üniversite Öğrencilerine Sağlanan Kolaylıklar Nelerdir?2017-02-11T22:33:43+00:00

Başarılı ve ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisi yapılmaktadır.

20.06.2006 tarih ve 26200 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” gereğince üniversitelerde, öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere “Engelliler Danışma ve Koordinasyon Birimi” oluşturulması sağlanmıştır

Üniversite Sınavına Giren Engelli Öğrenciler İçin Ne Tür Kolaylıklar Sağlanmaktadır?2017-02-11T22:31:16+00:00

Üniversite sınavına giren engelli öğrenciler için gerekli fiziksel düzenlemeler yapılmaktadır. Ortopedik ve görme engelliler için uygun düzenlenmiş sınav mekanları hazırlanmakta, görme engelliler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilmekte, sınav sorularını okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimde ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme olanağı tanınmaktadır.

Engelli Bireyin Eğitim Hakları Nelerdir?2017-02-11T22:27:33+00:00

Engelli bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel eğitim ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler.
5378 sayılı Engelliler Kanunu’nun 15. Maddesinde “Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve engelli olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.” ibaresi yer almaktadır.
Engel türü ve derecesine göre engelli çocuklar genel eğitim sisteminde normal sınıflarda veya engel türü ve düzeyine göre ayrılmış olan özel eğitim sınıflarında eğitim alabilmektedirler. Bununla birlikte engelli çocukların normal eğitim sınıflarında normal gelişim gösteren akranlarıyla, sosyal ve eğitimsel açıdan birlikteliklerinin sağlanabilmesi için eğitim politika ve uygulamalarında temel yaklaşım kaynaştırma eğitimi ile sağlanmaktadır.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin zorunlu öğrenim çağı: Okul öncesi dönemi de içine alan 3-14 yaş olarak belirlenmiştir. Ülkemizde eğitime ihtiyacı olan engellilere yönelik MEB sorumludur. Engellilere yönelik erken eğitim 0-6 yaşından başlayarak eğitim ve öğretim hizmetlerinde MEB nın yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinden de bilgi ve yönlendirme hizmetlileri alınabilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı özel engelli bakım merkezleri listesi2017-01-03T16:14:16+00:00
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ DAİRESİNE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ LİSTESİ
İLİ MERKEZİN İSMİ ENGEL GRUBU YAŞ
GURUBU
ADRES TEL
ADANA Ata köşkü Özel Canev Bakım Merkezi Ruhsal 19+ Yeşiltepe Mahallesi 158 Sok.No:1 Sarıçam/ADANA 0322 341 48 48
ADANA Özel Ata Köşkü Bakım Merkezi Zihinsel
Ruhsal
19+ Gürsel Paşa Mahallesi Mavi Bulvar Mahmut Uğurluel
Apartmanı No:127 Seyhan/ADANA
0322 235 10 10
ADANA Özel Tatlı Hayat Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 19+ ilçesi Toros Mahallesi 78061 sokak No:1 Arıyürek Apt. Çukurova/ADANA 0 322 207 00 70
ADANA Özel Çukurova Bakım Merkezi ( Eski adı Özel Suyanı Bakım Merkezi) Ruhsal 19+ Karslı Mahallesi 82120 Sokak. No:3 Çukurova/ADANA 0 322 234 07 77
ADIYAMAN Özel Yuvamız Bakım Merkezi Zihinsel, Bedensel, Ruhsal 13+ Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı No:470                          ADIYAMAN 0 416 225 04 03
0 507 533 07 33
AĞRI Özel Serhat Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
7-12, 13-18, 19+ Kurtuluş Mahallesi Acar Sok.No:9 AĞRI 0 472 2155351-52
AĞRI Özel Şafak Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
13-18,  19+ M.Akif Ersoy mh. 1639. sk. No: 13 Ağrı 0 472 215 40 26-27
AKSARAY Özel Aksaray Bakım Merkezi (MERKEZ) Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
13+ Fatih Mahallesi,  Rum Düğün Küme Evleri No:28/2
Topakkaya Kasabası/AKSARAY
0 382 216 01 04
AKSARAY Şehit Önder Güzel Özel Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
13+ Güzelyurt İlçesi Ilısu Kasabası Meydan Mahallesi 1 Nolu Kümeevleri No:1/1 AKSARAY 0 545 595 34 44
ANKARA Özel Ecem Bakım Merkezi Zihinsel,  Bedensel, Ruhsal 19+ Bağlıca Mahallesi Kuzupınarı Caddesi No:16 Etimesgut/ANKARA 0 312 234 31 41
ANKARA Özel Başkent Engelli Bakım Merkezi Zihinsel 19+ Ahi Kemal Şenyurt Mahallesi İstasyon Caddesi No:118 Kalecik/ANKARA 0 542 238 84 67
ANTALYA Özel Dört Mevsim Yatılı Bakım Merkezi Bedensel 19+ Arap Suyu Mahallesi 460.Sok.No.56 Konyaaltı/Ant. 0 242 229 10 66
ANTALYA Özel Huzurlu Yaşam Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
19+ Güzelebo Mahallesi 2115 Karanfil Sok.No:35/1 Muratpaşa            ANTALYA 0 242 349 03 73
ANTALYA Özel Mukaddes Aksoy Yatılı Bakım Merkezi 1 Zihinsel
Ruhsal
19+ Yenigün Mahallesi 1055/1 Sokak Fatma Günsev Sit.
B-C Blok No:1 ANTALYA
0 242 323 16 16
ANTALYA Özel Mukaddes Aksoy Yatılı Bakım Merkezi 2 Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
19+ Çağlayan Mah. Fener Cad. No:44 ANTALYA
www.olusumikincibahar.com
0 242 322 79 99
ANTALYA Özel Mukaddes Aksoy Yatılı Bakım Merkezi 3 Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
19+ Arapsuyu Mahallesi 608.Sok.No:6 Konyaaltı/ANTALYA 0 242 228 46 62
ANTALYA Özel Mukaddes Aksoy Yatılı Bakım Merkezi 4 Ruhsal 19+ Çağlayan Mahallesi 2051 Sok.No:21/1 Muratpaşa/ANTALYA 0 242 323 16 16
ANTALYA Özel Tutku Bakım Merkezi Bedensel
Ruhsal
19+ Üçgen Mah. Eski Şarampol Cad. No: 189 Muratpaşa / Antalya 0242 344 07 48
ANTALYA Özel Yaşam Pınarı Ruhsal, Bedensel 19+ Altınkum Mahallesi 434 Sokak No:6 Konyaaltı/ANTALYA 0 242 228 28 17
AYDIN  Özel Güzel Çamlı Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 19+ Atatürk Mahallesi Oteller Caddesi No:1 Güzelçalmlı/AYDIN 0 256 646 11 17
AYDIN Kuşadası Pamuk Bakım Merkezi Ruhsal
Zihinsel
Bedensel
19+ Ege Mahallesi 426 Sok.No:2 Kuşadası/AYDIN 0 256 618 44 99
AYDIN Özel Ayşe Candan Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 19+ Cumhuriyet Mahallesi Cemali Dağyaran Sokak No:12 Kuşadası/ANKARA 0 256 612 55 32
AYDIN Özel Candan Engelli Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 19+ Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak No:41  Kuşadası 0 256 612 55 30
AYDIN Özel Mutlu Hayat Engelli Bakım Merkezi Zihinsel,  bedensel ve ruhsal 19 + Cumhuriyet mh. Çaykenarı mevkii No: 2 İsabeyli Nazilli 0256 347 67 47
AYDIN Özel Şahin Yuvası Engelli Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 19+ Camiatik Mahallesi Kartal Sokak No:5 Kuşadası/AYDIN 0 256 614 35 79
AYDIN Özel Çam Çam Engelli Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 19+ Soğucak Köyü Köyaltı Atatürk Mevki Kuşadası/AYDIN 0 256 681 01 68
AYDIN Özel Dalama Engelli Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 19+ Orta Mahallesi Atatürk Caddesi No:55 Dalaman/AYDIN 0 532 794 13 92
BALIKESİR Ali Osman Demirtaş Engelli Bakım Merk. Zihinsel
Ruhsal
7-12,  13-18,  19+ Aziziye Köyü,  Susurluk /BALIKESİR
www.aliosmandemirtas.com
0 266 871 52 81-82
BARTIN Özel Bartın Bakım Merkezi Zihinsel 19+ Hendek Yanı Caddesi,  Çaydüzü İlköğretim Okulu Yanı No:288 Bartın 0 378 227 31 34
GSM 05367428191
BATMAN Batman Özel Yenihayat Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
7-12, 13-18, 19+ Gap Mh. 2501. sk. No: 1 0 542 655 65 73
BATMAN Özel Şifa Bakım Merkezi Bedensel,  Zihinsel 19+ Pınarbaşı Mahallesi 2203 Sok.
No: 7 Batman www.sifabakim.com
0488 212 33 60
BURDUR Özel Burdur Bucak Bakım Merkezi Zihinsel 19+ 70 Evler Mahallesi 2494 Sokak No:7 Bucak/BURDUR
BURSA Huzur Özel Bakım Merkezi Zihinsel ve ruhsal 19 + Konak mh. Bucak Sk. No: 5 Nilüfer 0224 453 18 62
BURSA İbn-i Sina Özel Bakım Merkezi Zihinsel
Ruhsal
13+ Beşevler Mahallesi Simge Sokak No:45 Nilüfer/Bursa 0 224 441 22 04
BURSA Mimar Sinan Özel Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 19+ Fethiye Mahallesi,  Şükür Sokak,  No:4 Nilüfer/BURSA 0224 241 81 85
BURSA Nilüfer Yaşam Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 19+ Demirci Mahallesi Gümüşlük Sokak No:2/A Nilüfer/BURSA 0 224 494 17 99
Cep:0 533 471 76 63
BURSA Özel Bizim Aile Bakım Merkezi Zihinsel,  Ruhsal 19+ Altınşehir Mahallesi 304.Sok.No:14 Nilüfer/BURSA 0 224 413 79 99
0 507 306 77 12
BURSA Özel İnsan Bakım Merkezi Zihinsel,  Ruhsal 19+ Beşevler Mahallesi Bambu Sokak No:15 Nilüfer/BURSA 0 224 443 27 09
ÇANAKKALE Gelibolu Özel Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 19+ Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanları Caddesi No:146 Gelibolu/ÇANAKKALE 0286 566 57 28
ÇORUM Özel Çorum Engelli Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
19+ Yeni M.Cumhuriyet Caddesi.No:2 Laçin/ÇORUM 0 364 202 00 29
ÇORUM Özel Sungurlu Özel Bakım Merkezi Bedensel ve Zihinsel 19+ Gürpınar Mahallesi Akçalı Sok.No.39 Sungurlu Çorum 0 364 311 61 61
DENİZLİ Özel Beyaz Cennet Engelli Bakım Merkezi Ruhsal 13+ Zeytinköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:44
Bağbaşı/DENİZLİ
0 258 266 45 78
DENİZLİ Özel Doğanlar Engelli Bakım Merkezi Zihinsel 19+ Severgazi Mahallesi Ardıç Sokak No:8 Merkezefendi/DENİZLİ 0 258 373 63 33
DİYARBAKIR Özel Asude Engelli Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 19+ Bağcılar Mahallesi Karanfil 8.Sokak No:10 Bağlar/DİYARBAKIR 0412 251 35 03
DİYARBAKIR Özel Diyarbakır Engelli Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
7+ Gürdoğan Mah. 114 Ada 1 Nolu Parsel
D 1 Blok Yenişehir Diyarbakır
0 412 262 22 20
DİYARBAKIR Özel İlgi Bakım Merkezi Ruhsal
Zihinsel
13+ İsmet Paşa Cad.Diyarbakır Cad.No:2
Ergani/DİYARBAKIR
0 412 612 01 62
EDİRNE Özel Hanife Ağyüz Bakım Merkezi Ruhsal 19+ Büyük Doğanca Mahallesi Artezyen Caddesi No:48 Meriç/EDİRNE 0 284 415 10 10
EDİRNE Özel Yeni Hayat Bakım Merkezi Zehinsel 13+
ELAZIĞ Özel Güven Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
7+ Bahçelievler Mahallesi Kovancılar-Palu Yolu Üzeri No:68 Elazığ 0 424 611 71 18
ELAZIĞ Özel Yeni Yaşam Bakım Merkezi Zihinsel ve ruhsal 13+ Salıbaba Mahallesi Sağlık Sokak No:41 ELAZIĞ 0424 225 55 65
ERZİNCAN Özel Polican 24 Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
13+ Yavuz Selim Mahallesi Hasbahçe Yapı Kooparatifi No:59/54 ERZİNCAN 0 446 212 39 39
ERZURUM Özel Er Huzur Özel Bakım merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
13-18, 19+ Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi,  Yaren Sokak,  No:5
Palandöken/ERZURUM
0 442 342 72 26
ERZURUM Özel Güzide Bakım Merkezi-2 Zihinsel,   Bedensel,   Ruhsal 7+ Abdülhamit Mahallesi,  Atatürk Caddesi,   No:34 Aziziye/ERZURUM 0 442 327 55 65
ERZURUM Özel Güzide-1 Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
7-12,  13-18,  19+ Aziziye İlçesi,   Abdülhamithan Mahallesi,   Bakanlar Yapı Kooparatifi,   Küme Evler No:18 ERZURUM 0 442 327 55 87
0 532 511 83 79
ESKİŞEHİR Özel Duruhan Engelli Bakım Merkezi Zihinsel
Ruhsal
13+ Eskişehir İli Seyit Gazi İlçesi Eskişehir Cad.İkiçeşme Mahallesi No:36 ESKİŞEHİR 0 222 671 38 00
ESKİŞEHİR Özel Muhterem Engelli Bakım Merkezi Zihinsel ve ruhsal 19+ Emek Mahallesi Ertaş Caddesi No:223 ESKİŞEHİR 0 222 227 32 00
GAZİANTEP Canel Bakım Merkezi Zihinsel, Bedensel 13+ Öğremenevleri Mahallesi Nedime Alp Sokak No:4 Şahinbey/GAZİANTEP 0342 339 88 08
GAZİANTEP Özel Disa Hayat Bakım Merkezi Zihinsel
Ruhsal
19+ Fevzi Paşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:14/1 Nizip/GAZİANTEP 0 342 517 44 25
GAZİANTEP Özel Nisa Bakım Merkezi Zihinsel ve ruhsal 19+ Elleben Mahallesi İncipınar Sokak No:1 Şahinbey/G.ANTEP 0342 517 44 25
GAZİANTEP Özel Gaziantep Bakım Merkezi Ruhsal 19+
GİRESUN Özel Giresun Engelli Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 13+ Teyyare Düzü Mahallesi Baltama Sanayi Caddesi.No:230 GİRESUN 0 454 225 86 72
GİRESUN Özel İlgi Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 13+ Dereköy Merkez/GİRESUN 0454 260 02 60
GİRESUN Özel Dereli Bakım Merkezi Ruhsal 19+ Eğrianbar Köyü Dereli/GİRESUN 0 454 392 23 33
HATAY Özel Beyaz Melek Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 13+ Numune Mahallesi Dr.Sadık Ahmet Caddesi No:107 İskenderun/HATAY 0 326 618 54 44
HATAY Özel Yenisaray Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 13+ Serinyol Beldesi Akıncılar Mahallesi E-5 Karayolu 49.Sokak No:145 Serinyol/HATAY 0 326 233 23 00
IĞDIR Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi Zihinsel ve ruhsal 13+ Bağlar Mahallesi M.Akif Ersoy Cad.No:96/A Iğdır (0476) 227 66 75
ISPARTA Özel Huzur Engellilere Bakım Merkezi Zihinsel 19+ Vatan Mahallesi 4144 Sokak No:9-10-11 ISPARTA 0 246 2422333
İSTANBUL Çınar 2 Özel Bakım Merkezi Zihinsel ve ruhsal 19+ Elmalıkent mh. Mandıra cd. Bahçeler sk. No: 1 Ümraniye 0216 634 77 02
İSTANBUL Çınar 2 Özel Bakım Merkezi(Pendik Şube) Zihinsel ve ruhsal 19+ Kurtköy Mahallesi Okul Sokak No:28 Pendik/İSTANBUL 0216 595 04 15-16
İSTANBUL Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezi Bedensel 19+ Dereağzı Mah.Hasan Tahsin Cad.No:133 Gürpınar
Büyükçekmece/İSTANBUL
0212 661 1 661
İSTANBUL Özel Alp Ata Bakım Merkezi Zihinsel ve ruhsal 19+ Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Caddesi Amaç Sokak No:2 İSTANBUL 0 212 880 11 18
İSTANBUL Özel Çağlayan Bakım Merkezi Zihinsel-Ruhsal 19+ Doğu Mahallesi Dolayoba Caddesi Bilge Sokak No:6 Pendik/İSTANBUL 0 545 711 99 97
İSTANBUL Özel Çarem Bakım Merkezi Zihinsel,  Ruhsal 19+ İslambey mahallesi Duatepe sokak. No:24 Arnavutköy/İSTANBUL 0 212 597 09 77
İSTANBUL Özel Çınar Bakım Merkezi Bedensel-Erkek
Zihinsel-Karma
19+ Kayışdağı Mah. Uslu Cd. Menekşecik Sk. No:4
Kadıköy /İSTANBUL
0 216 471 50 13
İSTANBUL Özel Yuvam İstanbul Bakım Merkezi Zihinsel,  Ruhsal 19+ Mimar Sinan Mahallesi Feyyaz Altınorak Caddesi No:5 Silivri 0 212 736 03 00
İSTANBUL Özel Çınaraltı Bakım Merkezi Ruhsal 18+ Eyüp Sultan Mahallesi Fuzuli Sokak No:12 Sancaktepe/İSTANBUL 216-3110455-56
İSTANBUL Özel Alp Ata Bakım Merkezi-2 Ruhsal 19+ 19 Mayıs Mahallesi Hilal Caddesi Şehir Atilla Albay Sokak Büyükçekmece Konakları No:3 ve No:4 Büyükçekmece/İSTANBUL 0212 880 11 18
İSTANBUL Özel Terapi Bakım Merkezi Ruhsal 19+ Türkoba Mah.Portakal Sokak No:22 Tepekent-Büyükçekmece/İstanbul 0541 789 5258
İSTANBUL Özel Akkonak Bakım Merkezi Ruhsal 19+ Haraççı Mahallesi Şanlı Sokak No:11 Arnavutköy/İSTANBUL
İSTANBUL Özel Senin Benim Bakım Merkezi Bedensel 19+
İSTANBUL Özel Yıldız Bakım Merkezi Zihinsel 19+
İZMİR Özel Ege Bakım Merkezi Bedensel ve Ruhsal 18+ Atatürk Mahallesi Necdet Bükey Caddesi No:84 Ulucak Kemalpaşa/İZMİR 0232 873 50 60
İZMİR Özel Kumrular Konakları Merkezi Zihinsel, Ruhsal 18+ Atatürk Mahallesi Ömür Beldesi 5755 Sok: No:4/0 Seferihisar İZMİR 0 232 747 84 08
İZMİR Özel Öz Bakım Merkezi Zihinsel ve ruhsal 19 + İzmir İli Menderes İlçesi Özdere Beldesi Çukuraltı Mah.Atatürk Bulvarı No:247 İZMİR 0 232 797 88 62
İZMİR Özel Sıcak Yuvam Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 18+ Metin Oktay Mahallesi 52/100 sokak No:5 Karabağlar/İZMİR 0 232 248 03 36
İZMİR Özel Toren Bakım Merkezi Ruhsal,  Bedensel 18+ Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı No:33 Torbalı/İZMİR 0 232 856 67 67
İZMİR Özel Gönülden Bakım Merkezi Ruhsal,  Bedensel 18+ Manolya Sokak No:8 Çiçekliköy Bornova/İZMİR 0 232 377 55 70
İZMİR Özel Albay Asım Tekin Bakım Merkezi 19+ Kazım Karabekir Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi No:5 Torbalı-Pancar/İZMİR  0 232 864 11 64
İZMİR Özel Mutluköy Bakım Merkezi Zihinsel, Ruhsal 18+ 29 Ekim Mahallesi 9.Cadde No:31 Ulukent-Menemen/İZMİR 0232 838 31 00
KAHRAMANMARAŞ Gök Timur Özel Yaşam Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
7+ Gedemenli Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı No:256 KAHRAMANMARAŞ 0 344 211 07 09
KAHRAMANMARAŞ Özel Yaşam Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
7-12, 13-18, 19+ Bahçelievler Mahallesi 46 Sokak No:9 K.MARAŞ 0 344 231 02 02
0 344 231 02 03
KAHRAMANMARAŞ Eshab-I Kehf (Eski adı Şefkatli Evler) Zihinsel, Bedensel, Ruhsal 12+ Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No:130 Afşin/KAHRAMANMARAŞ 0505 454 76 08
0 344 511 83 83
KARAMAN Eren Özel Yatılı Bakım Merkezi Ruhsal 19 + Başköy Mahallesi,  Cumhuriyet cd. No: 133 Başyayla 0338 351 61 61
KARAMAN Özel Ayklas Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
 13+ Taptuk Emre Mah. 1556. Sok. No: 18 KARAMAN
www.ayklas.com.tr
0338 217 67 67
KARAMAN Özel Meda Yatılı Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 7 + Camikebir mh. Atatürk cd. No: 15 Yollarbaşı Kasabası 0338 212 52 11
KASTAMONU Özel Kış Gülü Engelli Bakım Merkezi Zihinsel
Ruhsal
19+ Yukarı Araç Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:21
Araç/KASTAMONU
0 366 362 22 11
KASTAMONU Özel Kış Gülü Engelli Bakım Merkezi -2 Ruhsal 19+ Yani Mahalle,  Kastamonu Caddesi,  Armutlar Yazı Mevkii,  No:2 Araç/KASTAMONU 366 362 11 21
KAYSERİ İkinci Yuvam Engelli Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 13+ General Emir Mahallesi Nişancı Mehmet Paşa Caddesi.No:1/C Erkilet/KAYSERİ 0352 344 35 82
0553 242 56 51
KAYSERİ Özel Gülbahçesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
13+ Bahçelievler Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi No:68 Develi/ Kayseri 0 352 656 83 51
KAYSERİ Özel İhtisas Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 19+ Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi,  Cengiz Topal Cad.No:19 Kayseri 0 352 344 29 02
KAYSERİ Özel Yuvam Engelli Bakım Merkezi Zihinsel Bedensel
Ruhsal
13 + Dere mh. 44. sk. No: 29 Erkilet Kocasinan 0352 344 35 80
KIRIKKALE Özel Değirmenci Engelli Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
7+ Mahmutlar Beldesi Güzeltepe Sokak No:8 KIRIKKALE 0 318 284 14 44
KONYA Özel Akşehir Umut Bakım Merkezi Zihinsel, Bedensel, Ruhsal 0+ İstasyon Mahallesi istasyon Caddesi, No:56 Akşehir/KONYA 0332 812 50 50
KONYA Özel Gökçepınar Baktım Merkezi Zihinsel,  Bedensel, Ruhsal 7+ Gaziosmanpaşa Mahallesi Kenetli Sokak No:6 Karatay/KONYA 0 332 355 28 29
KONYA Özel Konya Bakım Merkezi Zihinsel,  Bedensel, Ruhsal 0+ Sille Parsana Mahallesi Karamanlılar Sokak No:54
Selçuklu/KONYA
0.332 211 00 88
KONYA Özel Sancak Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 7+ Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi No:81Selçuk/KONYA 0 332 255 05 20
KONYA Özel Zerafet Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
13+ Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi Rağbet Sokak.No:20       KONYA 0332 255 15 00
KONYA Özel Yazır bakım Merkezi Zihinsel,  Ruhsal, Bedensel 18+ Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi No:164 Selçuklu/KONYA 0 332 261 10 11
KÜTAHYA Özel Öz- İlgi Engelli Bakım Merkezi  Şubesi Zihinsel, Bedensel 13+ Dumlu Pınar Mahallesi Asya Sok.No:1 Kütahya 0274 223 98 96
KÜTAHYA Özel Öz-İlgi Yoncalı Engelli Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
13+ Yoncalı Kaplıcaları/Kütahya
Web:http://www.ozilgi.com/
0 274 249 47 40
KÜTAHYA Özel Tahsin Uygun Gündüzlü ve Yatılı
Engelli Bakım Merkezi
Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
7+ Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Azot Tesisleri Mevkii Belediye Sosyal Tesisleri 144, 145, 146 ve 147 nolu bloklar. 274 224 28 33 –
507 313 63 68
MALATYA  Özel Evin Bakım Merkezi 13-18 Yaş Zihinsel
19+ Zihinsel,  Bedensel,  Ruhsal
13-18 Yaş Zihinsel
19+ Zihinsel,  Bedensel,  Ruhsal
Başharık Mahallesi 14.Sok.1.Ara No:1 Gazi Apt.Malatya 0 422 238 22 66
MALATYA Özel Evin Bakım Merkezi-2 Zihinsel,  Ruhsal 19+ Hanımın Çiftliği Mahallesi Orhan Gazi Sokak No:20 Battalgazi/MALATYA 0422 221 71 71
MANİSA Özel Ege Hayat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel ve ruhsal 19 + Hacıhaliller beldesi/ Manisa 0236 296 64 44
MANİSA Özel Güven Bakım Merkezi Zihinsel ve ruhsal 19+ İnönü Mahallesi 40.Sok. No:137 Muradiye/Manisa 0 236 246 87 87
MANİSA Özel Türkay Işık Bakım Merkezi Zihinsel ve ruhsal 19+ 75.Yıl Mahallesi 5332 Sok. No:15 Manisa 0 236 233 83 15
MANİSA Özel Vakıfbank Ziçev Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Zihensel 18+ Mesir Mahallesi 5103 Sokak No:1/A Yunusemre/Manisa 0 236 233 57 51
MANİSA Özel Lidya Sardes Bakım Merkezi Bedensel 19+ Sart Mahallesi 5.Sokak No:7 Salihli/MANİSA 0 236 713 20 15
MERSİN İçel Engelli Bakım Merkezi ( Eski adı Özel Yağmur Engelli Bakım Merkezi) Ruhsal 19 + Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi Başarır Apartmanı No:1 MERSİN 0 324 357 56 31
MERSİN Özel Akdeniz Engelli Bakım Merkezi(Eski adı Semiha Tokatlı Bakım Merkezi) Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
0+ Yalınayak Mahallesi 3035 Sokak No:5 Toraslar/Mersin 0 324 223 04 10
MERSİN Özel Arsoy Engelli Bakım Merkezi (Özel Özgem Engelli Bakım Merkezi) Zihinsel
Ruhsal
0+ Yenice Beldesi Konaklar Mevki Yenice-Tarsus/MERSİN 0 324 65154 01
MERSİN Özel Güney Yatılı Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
0+ İhsaniye Mahalhlesi 4920 Sok.No:51 MERSİN 0 324 337 48 76
MERSİN Özel Pembeköşk Engelli Bakım Merkezi Ruhsal 13+ Çamlıca Mah.443 Sok.No:1 Mezitli/MERSİN 0 324 358 88 43
MUŞ Muş Yeni Umut Engelli Bakım Merkezi (Eski adı Muş Yeni Yaşam Engelli Bakım Merkezi) Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 13+ Saray Mahallesi 250.Sokak No:41 (0436) 215 1133
NEVŞEHİR Özel Güneş Bakım Merkezi Zihinsel,  Ruhsal 13+ Demirci Mahallesi,  M.A.E Sokak No:6 Derinkuyu/NEVŞEHİR 0 384 381 30 50
NEVŞEHİR Özel Sarnıç Engelli Bakım Merkezi Zihinsel
Ruhsal
13+ Kavaklıönü Mahallesi,  Yunus Emre Caddesi,  No:80
Ürgüp/NEVŞEHİR
0 384 341 23 40
NİĞDE Güven Özel Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 13+ Aşağı Mahalle Mercan Sokak No:04 Altunhisar/NİĞDE 0 388 611 22 00
ORDU Özel Karadeniz Bakım Merkezi Zihinsel,  bedensel ve ruhsal 0+ Aydınlık mh. 2 nolu sokak,  Eskipazar Merkez/Ordu 0452 237 11 10
ORDU Özel Miray Bakım Merkezi Zihinsel
Ruhsal
7-12, 13-18, 19 Yüceler Köyü Sazlık Mevki No:12 Ünye/ORDU 0 452 346 36 80
0 452 346 36 81
ORDU Özel Ordu Engelli Bakım Merkezi Bedensel 19+ Cumhuriyet Mahallesi 1332 Sayılı Sokak No:1 Altınordu/ORDU 0 452 777 32 52
OSMANİYE Özel Sevgi Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 13+ Raufbey Mahallesi 9595 Sokak No:17 Merkez/OSMANİYE 3284400016
RİZE Özel Doğu Karadeniz Engelli Bakım
ve Rehabilitasyon Merkezi
Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
13+ Güzel Yalı Mah. Dereboyu Mevkii
No: 1 Pazar / Rize
0464 612 12 68
RİZE Özel Doğu Karadeniz Engelli Bakım
ve Rehabilitasyon Merkezi  1 Şube
Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 13+ Güzelyalı Mahallesi Dereboyu Mevki No:40 Pazar/RİZE 0464 612 12 68
SAKARYA Özel Ada Şefkat Bakım Evleri Zihinsel-Ruhsal 19+ Arabacı Alanı Mahallesi 558 Nolu Sokak Bosna Evleri No:17-19-21-23 Serdivan/SAKARYA
SAMSUN Özel 19 Mayıs Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 0 + Kurupelit mevkii,  körfez mh. 5045. sk. No: 18 Atakum 0362457 55 88
SAMSUN Özel Atakum Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
19+ Yenimahalle 133.Cadde,  286 Sokak,  No:62 SAMSUN 0362 438 28 20
SAMSUN Özel Huzurlu Bakım Merkezi (Dr.NeJat Akyol) Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 13+ Güzelyalı Mahlallesi 3040 Sokak No:4 Samsun 0 362 439 06 86
SAMSUN Özel Mutlu Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 19+ Körfez Mahlelesi 5152 Sokak,  No:24 SAMSUN 0 362 436 00 14
SAMSUN Özel Samsun Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
7-12, 13-18, 19 Kurupelit Mevki,  Körfez Mahallesi
78.Sok.No:1 Atakum/SAMSUN
0 362 457 55 60
SAMSUN Özel Tekeköy Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 19+ Samsun Ordu Karayolu Selyeri Mevki Şirin Sok No:118 SAMSUN 0 362 256 3635
SAMSUN Özel Vefa Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
19+ Körfez Mahallesi Aziz Işık Bulvarı
No:102 Atakum/SAMSUN
0 362 457 55 60
SİVAS Özel Dört Eylül Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 19+ Diriliş Mh. 63. sk. No: 16 0 346 228 33 44
SİVAS Özel Karahan Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 7+ Şeyh Şamil Mahallesi Yusuf Ziya Başara Caddesi No:13
SİVAS
0346 211 10 28
SİVAS Özel Karşıyaka Engelli Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
19+ Karşıyaka Mah.Çamlık Tepesi Mevki SİVAS 0346 235 00 04
SİVAS Özel Sivas Gözde Engelli Bakım Merkezi Zihinsel,  Ruhsal 13-18,  19+ Şeyh Şamil Mahallesi 1. Sokak NO: 35 Sivas 0346 211 23 64
SİVAS Özel Sivas Engelli Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
13+ Şeyh Şamil Mahallesi 1.Sok No:35 SİVAS 0 346 211 23 64
ŞANLIURFA Özel Yaşam Yolu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
0+ Mehmetçik Mah. No:10014
Karaköprü/Şanlıufrfa
0539 964 40 40
ŞIRNAK Özel Şefkat Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 7+ Yukarı Mahalle 306 Sok.No:18 İdil/ŞIRNAK 0 486 551 33 34
TEKİRDAĞ Özel Bayıroğlu Özel Bakım Merkezi Ruhsal
Zihinsel
13+ Muhuttin Mahallesi Kristal Sokak No:76 Tekirdağ/ÇORLU 0 282 692 10 61
TEKİRDAĞ Özel Kumbağ Bakım Merkezi Zihinsel, Ruhsal 13+ Kumbağ Beldesi İnönü Caddesi No:1 TEKİRDAĞ 0 282 283 55 07
TOKAT Özel Sağlık Bakım Merkezi Ruhsal,  Zihinsel, Bedensel 13+ Kaşıkçabağları Mahallesi Ayhan Çevik Caddesi 69 Sok.No:77 TOKAT 0356 229 29 29
TOKAT Tokat Özel Hayat Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
13+ Kemer Mahallesi Behzat Bulvarı Vakıfkent A ve B Blok No:441 TOKAT 0356 212 02 65
TOKAT Tokat Özel Şifa Bakım Merkezi Bedensel
Zihinsel
7+ Büyük Beybağı mh. Alp Gazi Cd. 3. Sk. No: 16 0356 212 36 06
0505 279 71 06
TRABZON Özel Trabzon Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 19+ Koru Mahallesi Rize Caddesi No:92 Yeşilyalı/ARSİN TRABZON 0 426 717 61 24
UŞAK Özel Recep Koparan Engelli Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 19+ Fevzi Çakmak mh. Gazi Bulvarı,  No: 110 Uşak 0276 231 01 79
VAN Özel İpekyolu Bakım Merkezi Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
7+ Yeniköy Civarı Karayolları Kampı Karşısı No:18
Edremit/Van
0432 312 30 10
VAN Özel Yeşeren Düşler Bakım Merkezi (Eski adı Özel Mavi Göl) Zihinsel
Bedensel
Ruhsal
7-12, 13-18, 19+ Abdurrahman Gazi Mahallesi Esma Sokak No:45 VAN 0432 222 24 21
YALOVA 1 Hayat Özel Yalova Butik Bakım Merkezi Zihinsel,  Ruhsal 19+ Özden Mahallesi İkbal Sokak No:3 Merkez/YALOVA 0 226 811 11 04
0 226 813 89 99
YALOVA Özel Eser Bakım Merkezi Zihinsel,  Ruhsal 19+ Siteler Mahallesi İzmit Karayolu Üzeri Çiftlikköy/Yalova 0 226 351 40 41
ZONGULDAK Özel Çaycuma Engelli Bakım Merkezi Zihinsel, Ruhsal 18+ Gemiciler Mahallesi, Alagözler Caddesi,  No:46 Çaycuma/ZONGULDAK 0372 615 67 66
ZONGULDAK Özel Kuzey Engelli Bakım Merkezi Bedensel,  zihinsel ve ruhsal 13+ Karşışama Mahallesi Oruç Reis Sokak Güven Apartmanı B Blok No:4     Alaplı/ZONGULDAK 0 372 378 44 04

Kaynak

Şizofreni epidemiyolojisi ve risk etkenleri2016-12-27T21:07:33+00:00

Epidemiyoloji, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır.

Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltmak için sağlık bilgilerini toplamak, yorumlamak ve kullanmak bu bilim dalının amaçlarındandır.

Şizofrenik bozuklukların epidemiyolojisinin temel amacı, toplumun iyi tanımlanmış (belirlenmiş) alt grupları arasında şizofrenik bozuklukların dağılımlarını çalışmaktır. Yanıtlanmaya çalışılan temel sorular, belirli bir sürede toplumda şizofrenik bozukluğu olanların oranının (prevelans) ve belirli bir sürede şizofrenik bozukluğa yeni yakalananların oranının (insidans) ne olduğudur. Bu temel oranların yanısıra, yaşam boyu şizofrenik bozukluklara yakalanma riski ve şizofrenik bozukluklar için risk etkenleri de önemli çalışma alanları arasındadır.

Şizofrenik bozuklukların prevalans oranları genel olarak tutarlılık gösterir. Ancak bulunan bir yıllık en düşük ve en yüksek oranlar arasındaki fark büyüktür. En düşük prevalans oranı Gana’da (%0.06), en yüksek ise İsveç’te (% 1.7) bulunmuştur. Tüm çalışmalar göz önüne alındığında şizofrenik bozukluklar için bir yıllık prevalans oranı % 0.5 olarak kabul edilir.

Bu fark çalışmalar arasındaki kültürel ve yöntemsel değişkenlere bağlı olabilir. Böök ve arkadaşlarının (1978) bulduğu en yüksek prevalans oranı olan % 1.7, özel çevresel etkenlerele ilişkili olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma sert çevresel koşullara sahip olan, ülkenin diğer bölgelerinden soyutlanmış durumdaki Kuzey İsveç’te yapılmıştır. Böyle çevreler birçok şizofrenik hastanın yeğlediği soyutlanmış (izole) yaşam biçimine, çekilme davranışına elverişlidir.

Şizofrenik bozuklukların bir yıllık insidansı 10 ülkede gerçekleştirilen 17 çalışmada % 0.01 – 0.069 arasında ve ortalama % 0.035 olarak bulunmuştur.

Bir kişinin yaşam boyu şizofrenik bozukluklara yakalanma olasılığının ABD’de % 11.5 arasında ve ortalama % 1.3 olduğu belirtilmektedir. Çeşitli çalışmalarda bu oran % 0.32.7 arasında bulunmuş olup ortalama % 1 oranı kabul edilir. Yaşam boyu prevalans oranlarının beklenenden düşük olduğu belirtilerek bunun nedenleri arasında şizofrenik bozuklukların kronik olması, değişken başlangıç yaşının düzeltilmemesi, şizofreniklerin ölüm oranının toplumdan yaklaşık iki kat yüksek olması… gösterilmektedir.

Şizofrenik bozukluklarla ilgili risk etkenleri hem epidemiyolojik değişkenlerle, hem de etiyolojik etkenlerle ilgilidir. Bunlar arasında görece önem sırasına göre genetik etkenler, nörogelişimsel etkenler, nöropsikiyatrik ve nöropsikolojik etkenler, ailesel etkenler, stresli yaşam olayları, obstetrik komplikasyonlar, enfeksiyonlar, sosyoekonomik düzey (SED), toplumsal uyum, okul davranışları/yüksek risk çalışmaları, kişilik özellikleri, toplumsal etkenler ve gelişmişlik düzeyi.doğumdaki özellikler, yaş doğum mevsimi, oturulan yer, diğer olası risk etkenleri… sayılabilir.

Bu konuda etiyoloji başlığında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Burada özetle şu söylenebilir: Birinci derece yakınları şizofrenik olan kişilerde şizofrenik bozukluklara yakalanma riski toplumdaki diğer kişilere göre daha yüksektir.

Nörogelişimsel etkenlerle ilgili çalışmalar şizofrenik hastaların beyin gelişmesindeki gecikmeyle, anne sütünün eksikliği ya da verilmemesiyle, motor gelişmeyle, lokomotor işlevlerle, lateralizasyonla… ilgilidir. Bu çalışmaların sonuçları nörogelişimsel bozuklukların şizofrenik bozukluklara yakalanmada ya da yatkınlık oluşturmada risk etkeni olabileceğini göstermiştir.

Temporal lob epilepsisi, Huntington Koresi gibi nörolojik hastalıkların şizofrenik bozukluklara yatkınlığı ve riski arttırdığı öne sürülmektedir.

Şizofrenik annebabaların çocuklarıyla yapılan çalışmaların sonuçları, 4-15 yaşları arasındakilerin nöropsikolojik incelemeleri, düşük zeka katsayısı gibi etkenler şizofrenik bozukluklara yakalanma riskini arttırmaktadır.

Ailesel etkenler arasında bozuk aile içi ilişkiler, anne-çocuk ilişkisinin niteliği, anne-babadan erken yaşta ayrılma, annenin ruh sağlığı ve kişilik özellikleri, aşırı duygu dışavurumu (high expressed emotion-EE)… sayılabilir. Bu etkenlerin şizofrenik bozukluklara yakalanma ya da relaps riskini arttırdığı kabul edilir.

EE eleştirel tutumları ve yorumları, hostiliteyi, duygusal karışıklığı ve iticiliği, aşırı koruyuculuğu ve kollayıcılığı gösterir.Bu özellikleriyle, aile bireylerinde yüksek duygu dışavurumu olması risk etkenleri arasında sayılır.

Stresli yaşam olayları arasında stresli aile ortamı, bir yakınının ölümü, iş kaybı, ekonomik güçlükler, göç, savaş, ev değiştirme… sayılabilir. Bunlarla şizofrenik bozukluklar arasında önemli bir birliktelik olduğu vurgulanır. Burada bireyin strese duyarlılığı/yatkınlığı ve stresle başetme gücü önemlidir. Bu olaylar daha çok ortaya çıkarıcı etkenler olarak kabul edilir.

Çeşitli çalışmalar obstetrik komplikasyonların (uzamış doğum eylemi, oksijen yetersizliği, prematüre doğum…) şizofrenik hastalarda sağlıklı bireylerden daha yüksek oranda bulunduğunu göstermiştir. Böyle kişilerde şizofrenik bozukluklar daha erken yaşta başlamaktadır.

Epidemiyolojik çalışmalar prenatal A2 influenza enfeksiyonu ile şizofrenik bozukluklar arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu enfeksiyon hamileliğin 2. trimesterinde ise, risk daha çok artmaktadır. Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonlarının perinatal ve Coxackie B5’in yenidoğan döneminde önemli olduğu belirtilmektedir.

Şizofrenik bozukluklar her SED’de görülebilmekle birlikte, düşük SED’deki bireylerde diğer düzeydekilerden daha yüksek oranda bulunduğu saptanmıştır. Bu bulgu, kayma ve toplumsal neden kuramlarıyla açıklanmaya çalışılır.

Kayma kuramına göre, şizofrenik hastalar ailelerinden daha düşük bir SED’e doğru kayar. Şizofrenik hastalar genellikle babalarından daha düşük toplumsal statüdedir ve bu durum genellikle bozukluk başladıktan sonra ortaya çıkar.

Bu kuram, şizofrenik bozukluklara neden olabilecek ve düşük SED’dekilerde bulunan toplumsal ve çevresel etkenlerin önemine dikkat çeker. Bu etkenler ekonomik yetersizlikler, daha çok stresörle karşılaşma, enfeksiyon riskiyle daha çok karşılaşma… olabilir ve bunların tümü şizofrenik bozukluklara yakalanma riskini artırır.

Şizofrenik hastaların geriye dönük çalışmalarında, bu hastaların çocukluk yıllarından başlayarak toplumsal uyumlarının bozuk, ilişkilerinin yetersiz, edilgen, agresif tutum ve davranışta oldukları bulunmuştur.

Bu çalışmalar şizofrenik hastaların geriye dönük anne-baba ve öğretmen değerlendirmelerini kapsar. Bu hastaların bebekliklerinde edilgen; çocukluklarında dikkat sürelerinin kısa; okul yıllarında yalnız, gergin, başarısız, dürtüsel, disiplin sorunlu oldukları belirtilmiştir.

Şizofrenik hastalarda özgül bir premorbid kişilik bozukluğundan sözedilmez. Ancak şizoid, şizotipal, paranoid ve borderline kişilik özelliklerine daha sık rastlanmıştır. Bu alandaki çalışmalar bazı kişilik özelliklerinin/bozukluklarının şizofrenik bozukluklar için risk etkeni olarak değerlendirilebileceğini düşündürür.

Genel olarak şizofrenik bozuklukların geleneksel toplumlarda gelişmiş toplumlara göre daha düşük oranda görüldüğü kabul edilir. Geleneksel toplumlarda destek sistemleri daha iyi çalışmaktadır.

Endüstrileşme ve kentleşme yeni stresler yaratmakta, nüfus yoğunluğunun artmasına, hızlı toplumsal değişmeye, dezorganizasyona… neden olmaktadır. Üçüncü dünya ülkelerinin gelişmiş teknolojiyle karşılaşması da risk etkeni olarak kabul edilir.

Göç bireysel de, ailesel de olsa, geçinenler arasında şizofrenik bozukluklar geldikleri topluma göre daha yüksek oranda bulunmuştur. Göç olgusu ekonomik stresi, aile parçalanmasını, ani kültürel değişiklikleri, gelecekle ilgili belirsizlikleri… kapsar.

Çalışmaları, şizofrenik hastaların doğumdaki bazı özelliklerinin risk etkeni olarak değerlendirilebileceğini ortaya koymuştur. Bu özellikler düşük doğum ağırlığı, doğumda baş çevresinin normalden küçük olmasıdır.

Yakın zamana dek şizofrenik bozukluklara yakalanma riskinin 1545 yaşları arasında olduğu kabul edilirdi. Günümüzde bu yaş aralığı daha esnek duruma getirilmiştir. 45 yaşından daha büyükler de bir şizofrenik bozukluğa yakalanabilmekle birlikte, risk daha düşüktür.

Bu alandaki çalışmalarda kuzey yarımkürede (en geniş aralıkta) Kasım-Nisan, güney yarım kürede Haziran-Eylül ayları arasında doğanlarda şizofrenik bozukluklara yakalanma oranı daha yüksek bulunmuştur. Bu durum daha soğuk aylarda doğan kişilerde virütik enfeksiyonların geç etkilerine, beslenme yetersizliğine ve bunların sonucunda beyin gelişmesinin gecikmesine bağlanır.

Bazı çalışmalarda kentte doğup büyümenin riski arttırdığı bulunmuştur.Şizofrenik bozuklukların yaygınlığı kentin yoksul kesimlerinde ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerinde daha yüksek bulunmuştur. Yerleşim yerinin bir risk etkeni olmadığını öne sürenler de vardır.

Olası risk etkenleri anlatımı görece daha düşük önemdeki risk etkenlerini gösterir. Bunlar anormal göz hareketleri, doğum sırası, postpartum psikoz, otoimmün etkenlerdir. Bunlardan anormal göz hareketleri ve otoimmün etkenler için etiyoloji başlığına bakınız.

Şizofrenik bozuklukların ailenin birinci çocuğunda daha yüksek oranda görüldüğü belirtilmekle birlikte, doğum sırasının bir risk etkeni olarak değerlendirilmeme eğilimi vardır.

Postpartum psikozlu hastalar arasında şizofrenik bozukluk oranı daha yüksek bulunmuştur.

Bazı etkenler risk etkeni gibi düşünülmesine karşın, risk etkeni olmadıkları kabul edilir. Bunlar arasında cinsiyet, medeni durum, ırk, kültür sayılabilir.

Çalışma sonuçlarına göre şizofrenik bozukluklara yakalanma oranının cinsiyete göre değişmediği, cinsiyetin bir risk etkeni olmadığı kabul edilir.

Eskiden evliliğin kişiyi ruhsal bozukluklardan koruduğuna inanılırdı. Bazı çalışmalarda şizofrenik bozukluklara yakalanma riski bekarlarda, dul ve ayrı yaşayanlarda daha yüksek bulunmakla birlikte; genel olarak medeni durumun bir risk etkeni olmadığı kabul edilir.

Şizofrenik bozukluklar her ırkta görülür ve ırk bir risk etkeni olarak kabul edilmez.

Şizofrenik bozukluklar her kültürde görülür ve genel olarak kültür bir risk etkeni olarak kabul edilmez. Kültür daha çok klinik belirtilerin niteliği, klinik durumun şiddeti ve bozukluğun sonlanmasıyla ilgilidir.

Bu bölümdeki soru ve cevaplar Prof. Dr. Orhan Doğan’ın “Şizofrenik Bozukluklar El Kitabı (2001)” adlı yapıtından alınmıştır.

Engelli aylığı hakkında merak edilenler2016-12-11T00:58:37+00:00

2022 aylıkları bağlı bulunduğunuz sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfına yapılmaktadır.

2022 aylığına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

Muhtaçlık değerlendirmesi hanenin geliri dikkate alınarak yapılmaktadır.

Alınan 2022 aylıkları muhtaçlık hesaplanmasında hane gelirine dahil edilmez.

Evet başvuruda bulunabilir. Evde bakım aylığı hane muhtaçlık hesaplanmasına dahil edilmektedir.

5 çeşit aylık bağlanmaktadır. Yaşlı aylığı, Engelli aylığı, Muhtaç engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve Silikosiz aylığı. (Slikosiz hastalığı: Kot kumlama, kotların beyazlatılması, eskitilmiş görünüm verilmesi için, kumun kuru hava kompresörleriyle kotların yüzeyine tutularak aşındırılması işlemi sırasında solunan tozların akciğerde neden olduğu hastalık)

Yaşlılık aylığından faydalanan kişi tam teşekküllü sağlık kurulundan %70 ve üzeri bir rapor aldığı takdirde engelli aylığından faydalanabilir.

Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı %40 ve %69 oranında olmalıdır.

Evet önemlidir. Kişi 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olmalıdır. 65 yaşından büyük olması halinde en az %70 oranında engelinin bulunması gerekmektedir.

Hayır yeterli değildir; aynı zamanda muhtaçlık sınırı da dikkate alınmaktadır.

Hane içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı 2022 sayılı kanun yönetmeliğinin 2. maddesinde belirtilen memur aylık katsayısı çarpımı sonucunda bulunan rakamdan az geliri olan kişilere bu aylıklar bağlanır.

Tam teşekküllü sağlık kurulundan alınan rapor ve eğer kişi kendisi başvuruda bulunmuyorsa kanuni temsilcisine verilmiş olan mahkeme kararı vekil bir kişi tarafından yapılıyorsa vekaletname örneği.

Fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18 yaşında küçük ve en az %40 engelli olan kişilerin yakınlarına yapılan yardımdır.

Evet istenmektedir. Bu belgeler tam teşekküllü sağlık kurulundan alınan rapor ve kanuni temsilcisine verilmiş olan mahkeme kararı, vekil bir kişi tarafından yapılıyorsa vekaletname örneği.

Hayır, gerek bulunmamaktadır. 18 yaş altındaki kişinin anne ve babası aynı zamanda kanuni vasisi sayılmaktadır.

Evet, yapılmaktadır. Hane içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı 2022 sayılı kanun yönetmeliğinin 2. maddesinde belirtilen memur aylık katsayısı çarpımı sonucunda bulunan rakamdan az geliri olan kişilere bu aylıklar bağlanır.

Hayır, farklı bir hanede ikamet edemez. Bakıcı olan ve engelli yakını alan kişiyle engelli aynı hanede yaşamak zorundadır.

SGK’dan aldıkları aylıklar 2022 aylıklarından düşük olanlar SGK’dan aradaki farkı talep edebilmektedir.

Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafakası olan kişi 2022 aylığından faydalanamaz, ancak muhtaçlık sınırının altındaysa bu aylıktan faydalanabilir.

2022 aylıklarında muhtaçlık hesaplamaları haneye giren net maaş, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması ile hesaplanır. Bu ortalamanın kişi başına düşen miktarı dikkate alınır.

Evet dikkate alınır. Kira geliri olmayan konutun rayiç bedelinin 120’de biri dikkate alınarak muhtaçlık gelir tespitine dahil edilir.

2022 aylığına başvuruda bulunan kişinin hanesine ait binek aracının kasko bedelinin 120’de biri dikkate alınır.

Hanenin tespit edilen mevduat hesaplarının aylık faiz getirisi iki katı tutar şeklinde dikkate alınır.

Hanenin taşınır ve taşınmaz mallarının rayiç bedelinin değerlendirmesini vakıf mütevelli heyeti yapmaktadır.

2022 aylıkları üç ayda bir ve Mart – Haziran – Eylül ve Aralık aylarında yapılmaktadır.

Evet kesilir. Adres değişikliği yapılırken vatandaşın 2022 aylığı kesilir.

Evet, tekrar başvuruda bulunmalıdır. Mütevelli heyeti muhtaçlığın devam ettiğini tespit ederse vatandaş tekrar 2022 aylığından faydalanabilir.

Bir yıl içerisinde yapılmış bir başvuru ise ve Mütevelli heyeti muhtaçlığın devamına dair karar alırsa vatandaş alamadığı dönemlerin ödemelerini alacaktır.

Rapor süresi dolan vatandaş 1 yıl içinde yeni raporunu vakfa teslim ederse 2022 aylığının fesih edildiği dönemden itibaren ödemelerini tekrar alabilir.

Vefat eden kişinin varisleri; mahkemeden veraset ilamı, veraset intikal vergisinden muaf olduğunu ya da ödendiğine dair belge (bu belge kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınır) ile vakfa müracaat etmeleri halinde vakıf mütevelli heyeti toplantısı sonucunda varisler ilk ödeme döneminde bu ödemeyi alacaklardır.

Özürlülük oranı sağlık bakanlığının veri tabanından temin edilerek özür oranının %40’ın altına düştüğü tespit edilirse vatandaşın aylığı fesih edilir.

Rapor oranı ve muhtaçlık sınırı uygun olursa vatandaşımız 2022 aylığından faydalanabilir. Vatandaşımız raporuyla birlikte vakfına başvuruda bulunmalıdır.

Evet kesilir. Sosyal incelemeci bu durumu tespit ettiği andan itibaren mütevelli heyeti ‘aylık alma şartlarını sağlamama’ nedeniyle engelli aylığı kesilir.

Ödemesini bir yıl içinde yani dört dönem üst üste almayan vatandaşın 2022 aylığı fesih edilir, ancak aralıklarla ödemesini alan vatandaşın aylığı fesih edilmez.

Tam teşekküllü sağlık kurulundan alınmayan raporlar, Sağlık kurulu raporu el yazısıyla doldurulmuş ise, raporda özür durumunun tüm vücut kaybına oranının yüzdelik olarak verilmemesi halinde, süreli raporun rapor tarihi ve rapor numarası bulunmaması halinde, başhekimlikçe onaylanmaması durumunda raporla kabul edilmez.

2022 aylıklarına kişinin rızası olsa dahi haciz konulamaz.

Evet konulabilir. Nafakaya ilişkin mahkeme kararı vakfa ulaştığı takdirde kesinti işlemleri yapılacaktır.

Son kararı Vakıf Mütevelli Heyeti verir.

Şizofreni hastaları ehliyet alabilir mi?2016-12-11T00:55:56+00:00

29 Aralık 2015 tarih, 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te konu ile ilgili maddeler şunlardır:

Madde 4: …….

(2) Tabip tarafından, sürücü veya sürücü adayının yapılan genel muayenesinde;

….

l)  Ruh hastalığı (ağır akıl hastalığı, zeka geriliği, demans, kişilik bozukluğu, ağır davranış bozukluğu),

olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılır.

MADDE 9 – (1) Ruh sağlığı hastalıklarından; ister doğumsal isterse hastalığa, travma veya beyin sinir ameliyatına bağlı oluşmuş ağır akıl hastalığı olanlar, zeka geriliği olanlar, demans (bunama) ve/veya yaşlılığa bağlı davranış bozukluğu olanlar, muhakeme, davranış ve uyumu belirgin ölçüde bozacak düzeyde kişilik bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu ve ağır davranış bozukluğu olanlar ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilir. Buna göre.
a) Sürücü belgesi verilemeyecek durumlar şunlardır;

….

b) Sürücü belgesinin geçici olarak verilemeyeceği durumlar şunlardır;
1) Psikotik bozukluk, akut alevlenme dönemlerinde kişinin sürücü belgesi geri alınır. Patolojinin düzelmesi ya da tedaviye yanıtın oluşması için geçecek en az 3 aylık süre sonunda yeniden muayene şartı aranır. Bu sürenin sonunda durumu sürücü olmaya uygunsa 6 ayda bir kontrol şartıyla sürücü belgesi geri verilebilir. Ancak şizofreninin tedavi yanıtı düşüklüğü ve kronikleşme eğilimi göstermesi ya da kullanılan ilaçların giderilemeyen yan etkilerinin varlığı gibi durumlarda sürücü belgesinin kalıcı olarak alınması kararı da verilebilir.

…..

4) Bipolar duygu durum bozukluğu, psikotik özellikli depresyon durumlarında: kişinin durumuna göre akut dönemlerde sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilir. Subakut ve remisyon durumlarında sürücü belgesi kontrol muayeneleri koşuluyla geri verilir. Kontrol muayenelerinin süre ve aralıklarının raporda belirtilmesi gerekir.

Şizofreninin nedenleri nelerdir?2016-12-11T00:55:08+00:00

Şizofreni, beyindeki kimyasal maddelerin iletiminde ve beyin yapısında bazı değişikliklerin rol oynadığı bir beyin hastalığıdır. Beyin, bir hücreden diğerine sürekli bilgi akışını sağlayan milyarlarca hücreden oluşmaktadır. Bilgi akışını sürdürmek için, bu hücreler beyin fonksiyonunda gerekli olan “nörotransmiterler” olarak bilinen kimyasalların salınmasına neden olur. Temel olarak dopamin ve serotonin adı verilen nörotransmiterlerin düzeylerinin çok yüksek veya çok az olduğu durumda, şizofreni belirtilerinin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Beyne sinyaller gönderen bu maddelerdeki dengesizliğin genetik ve çevresel faktörlerin birleşimi sonucu olduğuna inanılmaktadır.

Şizofrenide ailesel bir geçiş söz konusudur. Her 10 şizofreni hastasının birinde, birinci dereceden yakın akrabalarında da bu hastalık görülmektedir. Yapılan araştırmalar, birden fazla genin, bu ailesel geçişte rol oynadığını göstermektedir.

Ancak genetik yatkınlığın bulunmasına rağmen, şizofreninin tetiklenmesi için çevresel faktörlerin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Şizofreni tanısı nasıl konur?2016-12-11T00:54:12+00:00

Psikiyatristiniz tanı koymak için aşağıdaki belirtileri araştıracaktır:

Varsanı

Hiç kimsenin göremediği, duyamadığı, koklayamadığı veya hissedemediği şeyleri görmek, duymak, koklamak veya hissetmektir. Normalde varolan uyaranlar dışında olmayan sesler duymak, hayaller görmek, garip kokular duymak gibi.

Sanrı

Düşüncelerinin veya inandıklarının doğru veya mantıklı olmadığı başkaları tarafından söylense hatta kanıtlansa dahi yanlış düşüncelerin ve inançların devam etmesidir. Kişinin çevresine tutumu da bu hatalı düşüncelerden etkilenir.

Dağınık düşünceler

Konsantrasyon güçlüğü veya düşünceleri mantıklı olarak birbirine bağlama güçlüğüdür. Kişin konuşması karmaşık olup anlaşılması güçtür.

Değişen (dalgalı) duygulanım

Duygulanımda azalma görülür. Olaylara uygun tepkiler veremezler. Bazen tepkisiz bir görünüm sergilerler bazen de uygunsuz tepkiler verdikleri görülür. Ağlanacak yerde güler veya gülünecek yerde ağlayabilirler.

İlgi ve istek azlığı

Önceden yapmaktan zevk alınan şeyleri yapmak istememe, amaca odaklanamama, görevi tamamlamada zorluk.

Sosyal çekilme

Kişilerle etkileşime girmeye zorlandığında bile nadiren konuşmak ve içine kapanma, kendine bakımda azalma, konuşma ve hareketlerde azalma.

Doktorunuzun bu belirtileri “pozitif” veya “negatif” olarak adlandırdığını duyabilirsiniz.

Pozitif belirtiler, varsanılar, sanrılar, garip davranış ve düşünce bozukluğu gibi normalde kişide varolmayan, hastalık nedeniyle görülen belirtilerdir.

Negatif belirtiler ise düşünce ve konuşma içeriğinde fakirleşme, sosyal çekilme, ilgi ve istek kaybı gibi bozukluklardır.

Uyarıcı Belirtiler

Şizofreniden yakınan kişilerde aşağıdaki bazı bulgular görülebilir:

 • Pozitif veya negatif belirtiler
 • İş hayatı, aile durumu ve sosyal hayatında işlevsellikte azalma
 • 6 aydan fazla bir süredir devam eden belirtiler
 • Belirtiler depresyona, maniye veya her iki durumun karışımına bağlı değildir.
 • Belirtiler kullanılan ilaçlara veya genel tıbbi duruma bağlı değildir.
Engellilerin yararlanabileceği MTV ve ÖTV istisnaları nelerdir?2016-12-11T00:53:36+00:00

Engelliler MTV ve ÖTV Kanununda Yer Alan İstisnalardan Yararlanabilir mi?

Engelli vatandaşlar otomobil alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanununda yer alan istisnalardan yararlanabilirler.

Engellilik derecesi veya (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) % 90’ın altında olanlardan (yetkili bir sağlık kuruluşundan alınan özürlü sağlık kurulu raporunda oran belirtilmektedir) sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran engelliler ile engellilik derecesi %90’dan fazla olanlar ÖTV Kanununda yer alan istisnadan, Engellilik oranı  % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları MTV Kanununda yer alan istisnadan faydalanabilirler.

KDV Kanununda Yer Alan Engelli İstisnası Otomobil Alımlarını Kapsamakta mıdır?

3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-s maddesinde yer alan “Engellilerin   eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları.” hüküm engellilerin otomobil alımlarını kapsamamaktadır. Dolayısıyla engelli vatandaşlar otomobil alımlarında KDV Kanununda yer alan bu istisnadan faydalanamazlar.

Söz konusu hüküm sadece engellilerin günlük yaşamlarında kullanabilecekleri özel üretilmiş araç-gereçleri kapsamakta olup (kalem, klavye vb.) bu kapsama girecek araç-gereç sadece engellilerin kullanabileceği tarzda olmalıdır.

Engelli İstisnasından Yararlanmak İsteyenler Hangi Belgeleri Temin Etmelidir?

İşgücü kaybı %90’dan fazla olanlar için engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından (bu sağlık kuruluşlarının listesi için tıklayın) alınacak rapor yeterli olacaktır.

Diğer grupta yer alanların aşağıdaki belgelerin noter onaylı örneklerini beyannameye eklemeleri gerekmektedir.

 • Noter onaylı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak rapor.
 • Taşıtın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge.
 • H sınıfı sürücü belgesi.

Engelli İstisnasından Faydalanılarak Alınan Taşıtın Kullanılamaz Hale Gelmesi Durumunda Yeniden ÖTV İstisnasından Faydalanılabilir mi?

İstisna kapsamında ilk iktisabı sağlanan aracın deprem, heyelan, sel, yangın ve kaza sonucu kullanılamaz hale gelerek hurdaya ayrılması durumunda, yeniden özel tüketim vergisi ödemeden araç alınması mümkündür.

Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

Engellilik indirimi uygulaması, engelli ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır.

 • Engelli hizmet erbabı,
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı,
 • Engelli serbest meslek erbabı,
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
 • Basit usulde vergilendirilen engellilerin sadece kendisi,

Engellilik İndirimi İçin Nereye Müracaat Edilmelidir?

 • Vergi Dairesi Başkanlığı bulunan illerde Başkanlıklara, Başkanlık bulunmayan illerde Defterdarlıklara
 • Bağımsız Vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne,
 • Diğer ilçelerde malmüdürlüklerine müracaat edilebilir.

Kaynak: Vergi Mükelleflerinin Haklarını Koruma Derneği

Tedavide hangi ilaçlar kullanılıyor?2016-12-11T00:52:49+00:00

Tedavide hangi ilaçlar kullanılıyor, bu ilaçlar hangi mekanizmalarla hasta üzerinde etkili oluyor?

Şizofreni tedavisi ilaçsız mümkün olmaz, Antipsikotik tedaviler beyindeki kimyasalların etkisini azaltarak psikotik nöbetleri büyük ölçüde kontrol altına alır. Eski geleneksel antipsikotikler dopamin adlı kimyasalın düzeyini azaltıyordu ve bu durumun pozitif belirtilerde iyileşme sağlayacağına inanılıyordu. Ancak negatif belirtiler üzerinde etkili değillerdi ve ekstrapiramidal bozukluklar adıyla bilinen sıkıntı verici hareket bozukluklarına da neden oluyorlardı. Atipik antipsikotikler dopamin üzerinde etki göstermenin yanı sıra serotonin adındaki diğer bir kimyasal üzerinde de etkilidir. Bu ikili etki, daha fazla belirti üzerinde işe yarar ve rahatsız edici hareket bozukluğu yan etkilerine daha az oranda yol açar.

Tedavi sürecinde hasta yakınlarının katkısı nasıl olmalı?2016-12-11T00:52:22+00:00

Ailenin tedavi işbirliğini oluşturmadaki rolü, daha hastanın değerlendirilme aşamasında başlar. Bu aşamada aile üyelerinin doğru öykü vermeleri ve hastadaki belirtilerle hastanın işlevleri konusunda doğru bir bakış açısı oluşturmaları gereklidir. Hastanın ilk değerlendirilmesi sırasındaki işlevsellik düzeyi konusunda en doğru bilgi aileden gelecektir.

Tedaviye başlandığında ailenin görevi hastanın tedavi süreci içinde tedavi ekibinin farkına varmadığı gereklilikleri hatırlatmaktır. Aile üyeleri hastanın tedavi programının gerektirdiği ilaçları ve yöntemleri öğrenmeli ve hastanın tedavi planı ile uyum sağlaması için gerekebilecek cesaret ve desteği sağlamalıdır. Hastanın tedavi programını yürütebilmesinde mümkün olan en fazla sorumluluğu alması için hastaya destek vermek ailenin görevidir. Aile üyeleri, hastanın aldığı tedavilere nasıl bir yanıt verdiği konusunda bir fikir edinmeye çalışmalı ve hastanın aile/toplum içindeki davranışlarına dikkat ederek bunları tedavi ekibiyle paylaşmalıdırlar. Bu süreç hastaya nelerin yardımcı olup, nelerin olmadığı konusunda ailenin de bir bakış açısı edinmesini sağlayacaktır.

Hastanın başarabileceği kadar bağımsız olması için yüreklendirilmesi tedaviyi olumlu etkileyecektir. Aile üyeleri, kriz veya hastalığın yinelenmesinin erken belirtilerini öğrenmeli ve çıkmak üzere olan bir kriz ve/veya yineleme konusunda tedavi ekibine zamanında bilgi vermelidir. Bütün bunların yanı sıra hasta aileleri, diğer ailelerle bir araya gelerek örgütlenmeli, şizofreni hastalarının bakım düzeylerini geliştirmek için destek sağlamalı ve onların haklarını savunma gruplarını oluşturmalıdırlar. Hastalarının en güçlü, en uzun süreli ve neredeyse biricik destek sistemi olan aileler, tedavi ekibinin doğal üyeleri olarak görülmelidir.

Şizofrenisi olan bir insanın düşüncesi nasıldır?2016-12-11T00:51:45+00:00

Şizofreni hastaları, atak dönemlerinde başkalarından zarar görecekleri endişesi içinde takip edildiklerini, öldürüleceklerini, insanların kötü maksatlarla kendileriyle uğraştıklarını düşünebilirler. Bu nedenle dışarı çıkmaktan korkabilir, eve kapanabilirler.

Zehirleneceklerini düşünerek yemek yemeyi, ilaç içmeyi reddedebilirler. Bir kısmı kendileriyle ilgili yayın yapıldığı düşüncesiyle televizyondan, gazetelerden rahatsız olabilir ya da düşüncelerinin çalındığını, okunduğunu iddia edebilir.

Kimileri ise kendi bedenleri ile dış dünya arasındaki sınırın silindiğini, bedensiz olduklarını var olmadıklarını ya da ellerinin, yüzlerinin ve vücutlarının diğer bölümlerinin değiştiğini ve onların kendilerine ait olmadığını düşünebilirler. Bazı olağanüstü yetenekleri olduğunu söyleyebilirler.

Emreden, hareket eden, hareketlerini yorumlayarak yönlendiren, hayali sesler duyduklarını ya da kendi düşüncelerinin dışarıdakiler tarafından duyulduğunu iddia edebilirler. Bu seslere yanıt vererek karşılarında biri varmışçasına kendi kendileriyle konuşabilirler. uyanıkken gözlerinin önüne çeşitli görüntüler geldiğini ifade edebilirler. Şizofrenisi olan insanların kimi zaman bütün bunlardan şikayetçi oldukları, kimi zaman da bunları gerçekmiş gibi yaşadıkları ve ona göre davrandıkları görülür.

Şizofreni toplum tarafından nasıl algılanıyor?2016-12-11T00:51:13+00:00

Şizofreni toplum tarafından nasıl algılanıyor, gerçeğe uygun algı nasıl olmalı?

Toplumda şizofreniye ilişkin yanlış fikirler ve olumsuz önyargılar çok yaygın. Birçok insan şizofreniyi tedavisi olmayan bir hastalık şeklinde algılıyor, oysa şizofreni tedavi edilebilir. Birçok insan şizofreni hastalarının asla iyileşmeyeceğini düşünüyor, oysa şizofreni hastaları iyileşebilir. Yine birçok insan şizofreni hastalarının cinayet işleyen, saldırgan, zarar verici insanlar olduklarına inanıyor, oysa onlar naif, kırılgan kişiler. Hastalığın en şiddetli döneminde saldırganlık olasılığı varsa bile bu oran %10’dur ve tedavi ile daha da azalır. Planlanarak gerçekleştirilen cinayetlerin tamamına yakınının “akıllılar” tarafından işlendiği bilinmektedir. Çok sayıda insan şizofreni hastalarının iş yapamayacaklarına, hiçbir zaman çalışamayacaklarına, onların tembel ve güvenilmez kişiler olduklarına inanır, oysa fırsat yaratılırsa yetenekleri ölçüsünde bu hastaların her biri üretkenlik gösterebilir. Birçok insan şizofreni hastalarını her zaman saçmalayarak konuşan, söyledikleri anlaşılmaz, ne zaman ne yapacakları belirsiz kişiler şeklinde düşünürken, bu durum sadece hastalığın aktifleştiği belirli dönemlerde görülür. Bu zamanın dışında ise bir şizofreni hastasından öğreneceğimiz pek çok şey vardır.

Şizofreni teşhisi konmuş bir insan evlenebilir mi, evlendirilirse iyileşir mi?2016-12-11T00:50:03+00:00

Şizofrenisi olan bir insanın aktif rahatsızlık dönemi dışındayken evlenmesinin önünde herhangi bir engel yoktur. Evliliğin şizofreniyi iyileştireceği düşüncesi ise toplumda sık rastlanan yanlış bir düşüncedir.

Şizofreni tedavisinin önündeki engeller nelerdir?2016-12-11T00:49:20+00:00

Şizofreninin başarılı tedavisinin ve hastanın yeniden topluma kazandırılmasının önündeki en önemli engellerden birisi olumsuz önyargılar ve damgalamadır. Aslında burada bir kısır döngü söz konusudur. Damgalama, tedavi olanaklarından yeterince yararlanmayı olumsuz etkilerken, yetersiz tedavi ve hastalığın kötü seyri de damgalamayı körüklemektedir. Toplum içinde herhangi bir nedenle damgalanmak ve olumsuz önyargılara maruz kalmak, stres dolu bir yaşam deneyimi anlamına gelir. Damgalanmış insanlar, önemsiz ve değersiz bir toplumsal kimliğe bürünürler. Bu değersizlik durumu ve bunu izleyen sonuçlar, damgalanmış insanları diğer şiddetli ve süreğen stres etkenlerinin baskısı altında bırakır. Damgalanan kişi önyargı veya ayrımcılığın hedefi durumundadır. Damgalanmış bir grubun üyelerinin alay edilme, dışlanma, ayrımcılık ve şiddet gibi durumları damgalanmamış insanlara göre daha fazla yaşadıkları konusunda somut kanıtlar vardır. Bu nedenle, damga kişinin benliğine yöneltilen tehditlerin yoğunluğunu ve sıklığını artırmaktadır. Damganın ikinci ana özelliği, kişinin toplumsal kimliğindeki değersizliğinin farkında olmasıdır. Damgalanmış bireyler, diğer insanların kendilerine değer vermediklerinin, saygı göstermediklerinin, onlar tarafından beğenilmediklerinin farkındadırlar.

Böyle bir durum damgalanmış bireyin benlik saygısına ciddi bir tehdittir.

Damgalanmanın başka bir anahtar özelliği diğer insanların bir bireyin toplumsal kimliği hakkında olumsuz ve kalıplaşmış fikirler yürüttüğü gerçeğidir. Damgalanmış insanlar, onlara inanmıyor olsalar bile, bu kalıplaşmış görüşler tarafından sıklıkla tehdit edilmektedirler. Bir bireyin, önyargılı bir tutumla muamele görüp görmediği konusunda yaşadığı belirsizlik damgalanmanın önemli bir özelliğidir. Damgalanmamış insanlar, damgalanmış insanlara karşı besledikleri gerçek tutumlarını genellikle gizlemeye çalışırlar. Bunun sonucu olarak, damgalanmamış bireylerin damgalanmış bireylere karşı gösterdiği davranışlar, onların gerçek tutumlarının doğru bir göstergesi değildir. Damgalanmış insanlar için yaratılan bu belirsizlik, bir stres kaynağıdır. Damga, strese dolaylı bir biçimde de neden olabilir. Damgalanmış insanların hastane, barınma, eğitim ve iş edinme gibi olanaklara ulaşma noktasında karşılaştıkları zorluklar onlara karşı gösterilen ayrımcılığın örnekleridir. Damgalanmış insanların yaşamları, daha zengin ve statüsü daha yüksek insanların yaşamlarına göre daha fazla günlük sıkıntılara ve kronik gerginliklere uğrayabilir. Damgalanmış insanların toplum tarafından reddedilmesi, yalnızlığa ve toplumsal desteğin azalmasına yol açabilir.

Şizofreni tedavisindeki hedefler nelerdir?2016-12-11T00:48:52+00:00

Tedavideki hedefler şöyle sıralanabilir:

Belirtileri yok etmek veya azaltmak, bu süreci devam ettirmek, Hastaneye gitme veya hastanede yatma gereksinimini önlemek veya azaltmak, Hastalığın nüks etmesini önlemek, ilaçlardan kaynaklanabilecek istenmeyen yan etkileri ortadan kaldırmak veya azaltmak, iş, eğitim, bağımsız yaşam, sosyal ilişkiler gibi normal günlük aktivitelerin sürdürülmesini veya bunlara başlanmasını sağlamaktır.

Psikiyatrik rahatsızlığı olanların maddi hakları nelerdir?2016-12-11T00:48:21+00:00

Psikiyatrik rahatsızlıkları nedeniyle başkasının yardımı olmadan yaşamını devam ettiremeyenler, bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan ve iş yapamayan hastalar 2022 sayılı kanundan faydalanmak için psikiyatri hastanelerine başvurarak kendilerine aylık bağlatabilirler.

Psikiyatrik rahatsızlığı ağır derecede olup ailesiyle beraber yaşasa bile başka bir sosyal güvencesi olmayan bireyler için bu maaş hakkı da kullanılabilir. Bu kanun çerçevesinde çalışma güçlerini %40-65 arasında kaybeden özürlü ve % 70- 80 üzerinde kaybedenler ise ‘başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar özürlü kabul edilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumları psikiyatrik rahatsızlıklardaki özür oranlarını da belirlemişlerdir.

Bunların ötesinde daha farklı özürleriniz varsa (örneğin bir bedensel rahatsızlığınız varsa) ve bundan da bir özürlülük oranınız varsa bu da olan özrünüzün üstüne Baltazar formulasyonu ile ilave edilir.

Ayrıca rahatsızlık bireyin birebir diğer yakınları tarafından evde bakımını gerektirecek düzeyde düşkünlük yaratıyorsa bu da evde bakım hizmetinden faydalanmayı sağlayabilir. Birde bakım hizmeti dolasıyla hastanın ona bakan yakınlarına önemli bir maddi yardım yapılmaktadır.

Sosyal güvenlik kurumu ile ilgili kuruluşlar, sağlık kuruluşlarından verilen yukarıdaki durumlar için, raporları inceleyip gerekli araştırma ve incelemeleri de yaparak psikiyatrik rahatsızlığı olanların bu maddi haklardan faydalanıp faydalanamayacağını karar vermektedirler.

 

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda Attepe Özden’in şizofreni hastalarının haklarını anlattığı “Vatandaş Olarak Şizofreni Hastası” sunumunu incelemek için tıklayın.

Şizofreni hastalığının tedavisindeki güncel gelişmeler nelerdir?2016-12-11T00:46:58+00:00

Yeni yaklaşımlar son yıllarda uzun etkili oral atipik antipsikotik formlarının geliştirilmesini sağladı. Bunlar günde bir kez alınmasına karşılık, belirtiler üzerinde etkili olmaları ve diğer oral ilaçlar kadar iyi tolere edilmeleri nedeniyle hastalar açısından daha uygun olduklarından şizofreni tedavisini geliştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Bazı antipsikotik ilaçlar yatıştırıcı özellikte olabilir. Bu etki tedaviye başlandığında, özellikle de kişi çok tedirginse, fayda sağlayabilir. Ancak, antipsikotik ilaçların etkisi sadece sakinleştirici özellikleri ile sınırlı değildir. Antipsikotiklerin etkili olması için hastayı sakinleştirmesi gerekmez.

Psikiyatrik rahatsızlığı olanlar isteği dışında tedaviye zorlanabilir mi?2016-12-11T00:46:24+00:00

Mahkeme kararı ile isteği dışında yada zorla psikiyatri hastanesine yatırılan bir hasta, zorla tedavi edilemez. Zorunlu olarak (hastanın isteği dışında) bir psikiyatri hastasını hastaneye yatırmak, o hastaya isteği dışında ilaç verme hakkını vermemektedir. Ciddi psikiyatrik hastalığı olan kişi sadece uygulanacak tedavinin yapılmaması durumunda kendi sağlığına ciddi zarar gelmesinin olası olduğu durumlarda onayı olmaksızın ruhsal hastalığının tedavi edilmesini amaçlayan bir müdahaleye tabi tutulabilecektir. Ancak bu durumu ne olursa olsun hastanın düşüncesi alınmadan ve alternatif tedavi seçenekleri hastaya sunulmadan , hastaya doktor sadece istediği tedaviyi yapar anlamına gelmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından 4.4.1997 tarihinde imzalanan ve 1.12.1999 tarihinde yürürlüğe giren “İnsan Hakları ve Biyotıp sözleşmesi” TBMM tarafından 3.12.2003 tarihinde onaylanmış, 9.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmenin 6-9. maddeleri psikiyatrik hastaları ve tedavisine onam verme yeteneği bulunmayanları da kapsamaktadır. Burada önemli olan nokta onam verme yeteneği bulunmayan bir kimse üzerinde tıbbi müdahale, sadece onun doğrudan yararı için yapılabilir denmektedir. Burada doğrudan hastanın yararı için ve sadece kanuni temsilci, mahkemenin izin verdiği makam yada resmi hastane sağlık kurulu raporu ile hastaya faydası var ise, istemi dışında seçenekler arasından faydalı olan tedavi yapabilir. Ancak hasta zorunlu tedavi süresi içinde, kendi tedavisi üzerinde onam verme yetisine ulaştığında (tamamen tedavi olması beklenmeyebilir), tedavisi ile ilgili fikri sorulmalıdır. Hasta hastalanmadan önce bana hasta olduğumda belli tedaviler yapılabilir ve belli tedaviler yapılmasın dediyse, bu istekleri tedavisinde göz önüne alınmalıdır. Ayrıca Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. maddesi ile Medeni Kanun’un 23-24 maddeleri hastanın rızası olsa dahi tedavi amacı dışında onun maddi ve manevi yapısını bozacak girişimleri yasaklamıştır . Anayasamızın 12. maddesinde yer alan “herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir” hükmü ve anayasanın 13. maddesinde yer alan “temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulamayacağı” ilkesi, kişinin kendi geleceğini belirleme ve vücut bütünlüğü üzerindeki temel haklarını açıklamaktadır. Kişinin kendi geleceğini belirleme hakkı, yaşam ve sağlık haklarından belirli şartlarda daha üstündür. Kısaca, hastaya istemi dışında tedavi, sadece sağlığı ve tedavisi ile karar verme yetisinin tamamen bozulduğu durumlarda hukuk kuralları çerçevesinde yapılabilir. Bu tedavi temel olarak hasta yararı için iyi olacağı düşünülürse yapılabilir. Başkalarının yararı öncelik gözetilerek yapılamaz. Hasta tedavi süresi içinde tedavisiyle ilgili karar verme yetisi oluştuğunda mevcut tedavisi ve diğer seçenekler, hasta ile beraber konuşularak hastanın onamı içeriğinde yeniden düzenlenmelidir.

Malulen emeklilik şartları nelerdir?2016-12-11T00:45:42+00:00

Kimler Malul Sayılır?

 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b li) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını,
 • Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü,

kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.

Malullük Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;

 • En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
 • Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,
 • Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması
 • Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması

gerekmektedir.

Çalışma Gücündeki Veya Meslekte Kazanma Gücündeki Kayıp Oranı %60’tan Az Olan Sigortalılara Aylık Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

Çalışma gücünün ya da meslekte kazanma gücündeki kayıp oranı % 60′tan az olmakla birlikte, % 40 veya fazla olanlara da aşağıda belirtilen şartlarla yaşlılık aylığı bağlanır.

Çalışma gücündeki veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücündeki kayıp oranı;

 1. % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
 2. % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bu kapsamdaki sigortalılar Kanunun 94 üncü maddesi hükmü gereğince kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.

Birden fazla sigortalılık statüsüne tabi çalışmış sigortalıların malullük başvurularında, en son hangi sigortalılık statüsünde çalışmışsa o statü dikkate alınır.

Malullük Aylığı Bağlanması için Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Sigortalı veya sigortalının işvereni, maluliyet durumunun tespiti için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak  başvurmalıdır.

Kişi yazılı olarak başvurunun ardından yetkili sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu, sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar vermektedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b’li) sigortalılar için;

 • Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
 • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

Kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalılar için;

 • Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru,
 • Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı
 • Maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporu

Malullük Aylığı Hangi Hallerde Kesilir?

Malullük aylığı,

 • Sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,
 • Kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması,

hallerinde kesilir.

Kontrol muayenesi; sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malullük ve iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının tespiti amacıyla Kurumca muayene ve tetkik yaptırılmasıdır.

Kaynak

Engellilere sağlanan fiyat indirimleri/muafiyetler nelerdir?2016-12-11T00:44:54+00:00

Aşağıda belirtilen indirimlerden yararlanmak için “Engelli Kimlik Kartı” beyanı yeterlidir. Daha önceden “Özürlüler İdaresi Başkanlığı” ibareli kimlik kartı alanların kartlarını ‘’Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ ’ibareli kart ile değiştirmek için müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yakın zamanda ağır engellilerin engelli kimlik kartlarında “REFAKATLİ” ibaresi yer alacağı açıklaması Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılmıştır.

Emgelli Kimlik Kartı almak için tam teşekküllü devlet hastanelerinin sağlık kurullarından alacağınız rapor ile İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekir.

SU İNDİRİMİ: Her belediye bu indirimi uygulamak zorundadır.

DİGİTÜRK İNDİRİMİ: %40 ve üzeri engellilere % 50 indirimlidir. Bu hakkı kendi evinizde kullanmıyorsanız istediğiniz bir kişinin bu indirimi kullanmasını sağlayabilirsiniz.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM: Belediye otobüslerinden %40 ve üzeri engel oranına sahip olanlar ücretsiz, ’ağır engelli’ ’ibareli raporu olanlara kendisi ile birlikte olan bir refakatçi de ücretsiz yararlanır.

GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ: %40 ve üzeri tüm engelli çalışan ve engelli çocuğu olan çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanır. Serbest çalışanlar da bu hakkı kullanır.

TÜRK TELEKOM SOSYAL TARİFE: Türk Telekom Sosyal Tarife

TTNET: Fiber İnternet dahil yaş sınırı olmaksızın %25 indirimli.

UYDUNET ve TÜRKCELL SÜPERONLINE: Bu hizmetlerde de indirim mevcuttur.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ: 200 metrekareyi geçmemek şartı ile tek evde emlak vergisi muafiyeti vardır. Evin engelli bireyin üzerinde olması gereklidir.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE İNDİRİM: %40 ve üzeri engelliler için %30 indirim mevcuttur. (Bileti internetten alırsanız bu haktan yararlanamıyor.)

THY İNDİRİMİ: %40 ve üzeri engelliler için%25 indirim mevcuttur. Ancak ekonomik bilet alanlar, internetten bilet alanlar bu indirimden yararlanamıyor.

DENİZ YOLLARI ULAŞIM: Deniz yolları şehir içi ve şehir dışı ulaşımda %40 ve üzeri engellilere indirimli tarife uygulanmaktadır.

DEVLET TİYATROLARINDA İNDİRİM: Ücretsiz izleme hakkı vardır. Engelli Tiyatroları Kültür Bakanlığı’ndan maddi destek almaktadır. Bazı özel tiyatrolarda ve sinemalarda indirim mevcuttur.

MÜZE VE ÖREN YERLERİNDE İNDİRİM: %40 ve üzeri engellilere giriş ücretsizdir. Özel işletilen müze ve tarihi yerlerde indirim hakkını vermeyebilirler.

ÖTV VE MTV MUAFİYETİ: % 90 ve üzeri engelliler için ÖTV ve MTV muafiyetli yeni araç alma hakları vardır.

TCDD İNDİRİM: Şehir içi ve şehir dışı seferlerinde %40 ve üzeri engellilere %50 indirimli ulaşım imkanı veriyor. Ağır engelliler için bir refakatçisi de %50 indirimli ulaşımdan yararlanır.

CEP TELEFONU HİZMETLERİNDE İNDİRİM: Türkcell ,Telsim ve Vodafon da engellilere özel tarifeler mevcuttur.

Engelli sağlık kurulu raporunu hangi hastanelerden alabilirim?2016-12-11T00:44:19+00:00

Engelli sağlık kurulu raporunu Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşağıdaki hastanelerden alabilirsiniz.

İLİ HASTANE ADI
Adana Ceyhan Devlet Hastanesi
Adana Adana Devlet Hastanesi
Adana Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adana Adana Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi
Adana Kozan Devlet Hastanesi
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Adana Başkent Üniversitesi Dr.Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi
Adana Adana Asker Hastanesi
Adıyaman Adıyaman Devlet Hastanesi
Adıyaman Besni Devlet Hastanesi
Adıyaman Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi
Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi
Afyonkarahisar Afyonkarahisar  Devlet Hastanesi
Afyonkarahisar Sandıklı Devlet  Hastanesi
Afyonkarahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ağrı Ağrı Devlet Hastanesi
Ağrı Doğubeyazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Ağrı Patnos Devlet Hastanesi
Ağrı Ağrı Asker Hastanesi
Amasya Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi
Amasya Merzifon Devlet Hastanesi
Amasya Merzifon Asker Hastanesi
Ankara Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Dr. Sami.Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
Ankara Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Çubuk  Halil Şıvgın Devlet Hastanesi
Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi
Ankara Etimesgut Prof Dr. Celal Ertuğ Devlet Hastanesi
Ankara Elmadağ  Dr.Hulusi Alataş Devlet Hastanesi
Ankara Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi
Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi
Ankara Polatlı Duatepe  Devlet Hastanesi
Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi
Ankara Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastanesi
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ankara Turgut Özal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi
Ankara Ankara Asker Hastanesi
Ankara Etimesgut Asker Hastanesi
Ankara Beytepe Asker Hastanesi
Antalya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Antalya Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
Antalya Finike Devlet Hastanesi
Antalya Alanya Devlet Hastanesi
Antalya Kemer Devlet Hastanesi
Antalya Serik Devlet Hastanesi
Antalya Korkuteli Devlet Hastanesi
Antalya Kumluca Devlet Hastanesi
Antalya Manavgat Devlet Hastanesi
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Antalya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi
Artvin Artvin Devlet Hastanesi
Aydın Aydın Devlet Hastanesi
Aydın Aydın Atatürk Devlet Hastanesi
Aydın Nazilli  Devlet Hastanesi
Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi
Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Balıkesir Balıkesir Devlet Hastanesi
Balıkesir Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi
Balıkesir Burhaniye Devlet Hastanesi
Balıkesir Gönen Devlet Hastanesi
Balıkesir Edremit  Devlet Hastanesi
Balıkesir Ayvalık Devlet Hastanesi
Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesi
Balıkesir Balıkesir Asker Hastanesi
Balıkesir Edremit Asker Hastanesi
Bilecik Bilecik Devlet Hastanesi
Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi
Bingöl Bingöl Devlet Hastanesi
Bitlis Bitlis Devlet Hastanesi
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi
Bitlis Tatvan Asker Hastanesi
Bolu Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
Bolu Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi
Burdur Burdur Devlet Hastanesi
Burdur Bucak Devlet Hastanesi
Bursa Bursa Devlet Hastanesi
Bursa Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma  Hastanesi
Bursa Bursa Çekirge Devlet Hastanesi
Bursa Bursa Dörtçelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Bursa Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bursa Gemlik Muammer Ağım  Devlet Hastanesi
Bursa İnegöl Devlet Hastanesi
Bursa İznik Devlet Hastanesi
Bursa Karacabey Devlet Hastanesi
Bursa Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi
Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi
Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bursa Bursa Asker Hastanesi
Çanakkale Çanakkale Devlet Hastanesi
Çanakkale Çan Devlet Hastanesi
Çanakkale Biga Devlet Hastanesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Çanakkale Çanakkale Asker Hastanesi
Çanakkale Gelibolu Asker Hastanesi
Çankırı Çankırı Devlet Hastanesi
Çorum Çorum Devlet Hastanesi
Denizli Denizli Devlet Hastanesi
Denizli Denizli Servergazi Devlet Hastanesi
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Denizli Denizli Asker Hastanesi
Diyarbakır Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Diyarbakır Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi
Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi
Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu  Devlet Hastanesi
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Diyarbakır Diyarbakır Asker Hastanesi
Edirne Edirne Devlet Hastanesi
Edirne Keşan Devlet Hastanesi
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Elazığ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elazığ Elazığ Harput Devlet Hastanesi
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Elazığ Elazığ Asker Hastanesi
Erzincan Erzincan Devlet Hastanesi
Erzincan Erzincan Asker Hastanesi
Erzurum Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Erzurum Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi
Erzurum Oltu Devlet Hastanesi
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Erzurum Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi
Eskişehir Eskişehir Devlet Hastanesi
Eskişehir Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi
Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Eskişehir Eskişehir Asker Hastanesi
Gaziantep Gaziantep Av.Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi
Gaziantep Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi
Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi
Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi
Giresun Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
Gümüşhane Gümüşhane Devlet Hastanesi
Hakkari Hakkari Devlet Hastanesi
Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi
Hatay Hatay Antakya Devlet Hastanesi
Hatay İskenderun Devlet Hastanesi
Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi
Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi
Hatay İskenderun Asker Hastanesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Isparta Isparta Devlet Hastanesi
Isparta Isparta Gülkent Devlet Hastanesi
Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Isparta Isparta Asker Hastanesi
Mersin Mersin Devlet Hastanesi
Mersin Mersin Toros Devlet Hastanesi
Mersin Tarsus Devlet Hastanesi
Mersin Anamur Devlet Hastanesi
Mersin Erdemli Devlet Hastanesi
Mersin Silifke Devlet Hastanesi
Mersin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Dr. Siyami  Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk  Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Paşabahçe Devlet Hastanesi
İstanbul İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi
İstanbul Silivri Prof.Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi
İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi
İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi
İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi
İstanbul Şile Devlet Hastanesi
İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul İstinye Devlet Hastanesi
İstanbul Pendik Devlet Hastanesi
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi
İstanbul Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi
İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi
İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi
İstanbul Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi
İstanbul İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul Sağlık Bakanlığı – Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Kasımpaşa Asker Hastanesi
İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı
İstanbul Gümüşsuyu Asker Hastanesi
İzmir İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Arştırma Hastanesi
İzmir İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi
İzmir İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
İzmir İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Aliağa Devlet Hastanesi
İzmir Bayındır Devlet Hastanesi
İzmir Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi
İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
İzmir Çeşme  Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi
İzmir Foça Devlet Hastanesi
İzmir Menemen Devlet Hastanesi
İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi
İzmir Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi
İzmir Tire  Devlet Hastanesi
İzmir Torbalı M. Enver Şenerdem  Devlet Hastanesi
İzmir Urla Devlet Hastanesi
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İzmir Güzelyalı Asker Hastanesi
İzmir İzmir Asker Hastanesi
Kars Kars Devlet Hastanesi
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kars Sarıkamış Asker Hastanesi
Kastamonu Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi
Kastamonu Kastamonu Şerife Bacı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Kayseri Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kayseri Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kayseri Kayseri Asker Hastanesi
Kırklareli Kırklareli Devlet Hastanesi
Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi
Kırşehir Kırşehir Devlet Hastanesi
Kocaeli Kocaeli Devlet Hastanesi
Kocaeli Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi
Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi
Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi
Kocaeli Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi
Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi
Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kocaeli Gölcük Asker Hastanesi
Kocaeli Derince Asker Hastanesi
Konya Konya Numune Hastanesi
Konya Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konya Akşehir Devlet Hastanesi
Konya Beyşehir Devlet Hastanesi
Konya Ereğli Devlet Hastanesi
Konya Beyhekim Devlet Hastanesi
Konya Seydişehir Devlet Hastanesi
Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
Konya Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi
Konya Konya Asker Hastanesi
Kütahya Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi
Kütahya Kütahya Asker Hastanesi
Malatya Malatya Devlet Hastanesi
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Malatya Malatya Asker Hastanesi
Manisa Manisa Devlet Hastanesi
Manisa Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi
Manisa Akhisar Devlet Hastanesi
Manisa Salihli Devlet Hastanesi
Manisa Saruhanlı Devlet Hastanesi
Manisa Soma Devlet Hastanesi
Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Manisa Manisa Asker Hastanesi
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Devlet Hastanesi
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi
Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mardin Mardin Devlet Hastanesi
Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi
Mardin Midyat Devlet Hastanesi
Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi
Muğla Muğla Devlet Hastanesi
Muğla Bodrum Devlet Hastanesi
Muğla Fethiye Devlet Hastanesi
Muğla Marmaris Devlet Hastanesi
Muğla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi
Muğla Aksaz Asker Hastanesi
Muş Muş Devlet Hastanesi
Nevşehir Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi
Niğde Niğde Devlet Hastanesi
Ordu Ordu Devlet Hastanesi
Ordu Ordu Boztepe Devlet Hastanesi
Ordu Fatsa Devlet Hastanesi
Ordu Ünye Devlet Hastanesi
Rize Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Rize Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi
Sakarya Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi
Samsun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi
Samsun Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesi
Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi
Samsun Samsun Gazi Devlet Hastanesi
Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Samsun Samsun Asker Hastanesi
Siirt Siirt Devlet Hastanesi
Sinop Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
Sivas Sivas Numune Hastanesi
Sivas Sivas Devlet Hastanesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sivas Sivas Asker Hastanesi
Tekirdağ Tekirdağ Devlet Hastanesi
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi
Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi
Tekirdağ Çorlu Asker Hastanesi
Tokat Tokat  Devlet Hastanesi
Tokat Erbaa Devlet Hastanesi
Tokat Niksar Devlet Hastanesi
Tokat Turhal Devlet Hastanesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Trabzon Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Trabzon Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
Trabzon Of Devlet Hastanesi
Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Tunceli Tunceli Devlet Hastanesi
Şanlıurfa Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Şanlıurfa Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi
Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi
Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Uşak Uşak Devlet Hastanesi
Van Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Van Van İpekyolu Devlet Hastanesi
Van Erciş Devlet Hastanesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Van Van Asker Hastanesi
Yozgat Yozgat Devlet Hastanesi
Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi
Zonguldak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
Zonguldak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi
Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi
Zonguldak Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Aksaray Aksaray Devlet Hastanesi
Bayburt Bayburt Devlet Hastanesi
Karaman Karaman Devlet Hastanesi
Kırıkkale Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
Kırıkkale Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Devlet Hastanesi
Kırıkkale Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Batman Batman Bölge Devlet Hastanesi
Şırnak Şırnak Devlet Hastanesi
Şırnak Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi
Bartın Bartın Devlet Hastanesi
Ardahan Ardahan Devlet Hastanesi
Ardahan Ardahan Asker Hastanesi
Iğdır Iğdır Devlet Hastanesi
Yalova Yalova Devlet Hastanesi
Karabük Karabük Devlet Hastanesi
Karabük Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi
Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi
Kilis Kilis Devlet Hastanesi
Osmaniye Osmaniye Devlet Hastanesi
Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi
Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi
Düzce Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
Düzce Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Engelli kimlik kartı hakkı2016-12-11T00:43:33+00:00

%40 ve üzeri engeli bulunan engelli vatandaşlarımızdan isteyenler bulundukları yerdeki İl veya İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü‘ne başvurarak kendileri için engelli kimlik kartı çıkarabilirler. Engelli kimlik kartları engelli vatandaşlarımızın mevzuatta yer alan tüm kamu ve özel yardımlardan hızlı bir şekilde yararlanması için kullanılmaktadır. Engelli kimlik kartları sağlık kurulu raporu yerine geçmemekle birlikte engellilere indirim uygulanan yerlerde engelli sağlık raporu yerine ibraz edilmesi daha çabuk ve kolay olduğundan engelli vatandaşlarımız için kullanılması tavsiye edilmektedir.

Belediye Engelli İndirimleri

Türkiye’deki bütün belediyeler tarafından engelli vatandaşlara su, toplu taşıma araçları, vapur vb. hizmetlerde indirim yapılmakta özellikle toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulmaktadır. Her belediye için indirim oranları ve başvuru şartları farklılık göstermektedir. Hangi koşullarda hangi hizmetlere ne kadar indirim yapıldığını öğrenmek ve indirimden faydalanmak için belediyenize başvurunuz. İşe belediyenizi arayarak engelliler için hangi tür hizmet ve indirimlerin yapıldığını sormakla başlayabilirsiniz.

Kaynak

Engelli aylığını kimler, nasıl alır?2016-12-11T00:42:45+00:00

Engelli Aylığını Kimler Alır ve Nasıl Alınır

Engelli vatandaşlarımızın geçimlerini temin için devletten aylık talep etme hakkı bulunmaktadır. Tabii ki her engeli bulunan kişiye engelli aylığı bağlanmaz. Zira öncelikle muhtaçlık durumunun tespit edilmesi gerekiyor. Engelli aylığı bağlanması 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Kanunun adına baktığımızda engelli vatandaşları kapsamadığı yorumu çıkıyor.

Gerçekten 1976 yılında çıkarılan Kanun ilk hâliyle engelli vatandaşları kapsamıyor. Ama, 2005 yılında, 5378 sayılı Kanun ile eklenen ek madde ile engelli vatandaşlarımıza bu yasa kapsamında aylık bağlanması hüküm altına alınmıştır.

Muhtaç ve Kimsesizlere Aylık Bağlanır

Engelli vatandaşımızın maaş almaya hak kazanabilmesi için, muhtaç, kimsesiz ve güçsüz olması gerekiyor. Kanunun ifadesine göre engelli aylığı bağlanabilmesi için aranan ilk şart;

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli olduğunun tam teşekküllü bir hastaneden alınan raporla belgelenmesi gerekiyor. İkinci olarak 18 yaşını tamamlamış ve bakacak kimsesinin olmaması,

Üçüncü olarak da her ne ad altında olursa olsun aylık gelir tutarının memur maaş katsayısı ile 300 gösterge rakamının çarpılması sonucu bulunacak rakamın altında olması gerekiyor.

Nasıl Başvurulur?

En çok karşılaştığımız soruların başında engelli olan veya engelli yakını bulunan kişilerin aylık talep etmek için nereye başvuracakları ve hangi yolu izleyecekleri yönündedir. Yani izlenecek yoldan habersiz olmalarıdır.

Öncelikle engelli aylığına başvuracak olan kişinin bir Başvuru Formu doldurması gerekiyor. Başvuru formu Kaymakamlıklara bağlı mal müdürlüklerinden alınabilir.

Ayrıca yukarıda belirttiğimiz üzere, malullük ve sakatlık aylığa bağlanacaklar için engelli raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

Başvuru formuyla birlikte 2 adet fotoğraf gereklidir.

Başvurular kişinin ikamet ettiği yerin ilçe kaymakamlığına yapılır. Ancak, aylık bağlanmasına kaymakamlıklar karar vermez. Kişinin belgeleri eksiksiz olarak alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Aylık bağlayan son makam burasıdır.

Aylık başvurusu yapılırken başvuru formuyla birlikte istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Dilekçe
 • Mal Bildirim Beyanı,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Sağlık Kurul Raporu
 • 2 adet Vesikalık Fotoğraf
 • Fakirlik Kağıdı (Muhtarlıklardan alınır)
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan Maaş Almadığını Gösteren Belge.

Bu belgeler hazırlanarak bağlı bulunan illerde Valilik ve Defterdarlık, ilçelerde Kaymakamlık ve Malmüdürlüklerine başvurulur. İstenen belgeler içinde hâlâ neden Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alınmadığına dair belge istenir, anlaşılır gibi değil ama istendiği için sizler aylık taleplerinizin kısa sürede sonuçlanması için gönderiniz.

Sağlık Yardımı Nasıl Alınır?

Engelli maaşı için başvuru yapıldığında verilen 2022 kartı ile kişiler devlet hastanelerinde bedava muayene ve tedavi olabilirler. Yani, 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanan engelli vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı Hastanelerinden ücretsiz olarak faydalanabilirler. Ancak, özel hastanelere gidemezler. Üniversite hastanelerine ise, ancak sevk yapılarak gidebilirler.

Aylığı almakta olan aile reisinin aylığı; eşinin de bu aylığı hak etmesi halinde veya bu aylığı alma hakkına sahip biriyle evlenmesi durumunda %50 oranında artırılmaktadır.

2022 sayılı Yasaya göre aylıklar üç ayda bir peşin olarak alınır. Aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak ikametgâhlarına yakın anlaşmalı T.C. Ziraat Bankaları Şubeleri ile anlaşmalı PTT Bankoları aracılığı ile hak sahiplerine veya vekil ya da vasilerine ödenir.

Kaynak: http://www.zicev.org.tr/bilgiler:ozurluhaklari:engelliayligi

Doğru ve yanlış tutumlar hangileri?2016-12-11T00:42:03+00:00

Teşhis paylaşıldıktan sonra aile ve hasta yakınlarının tutumları ne yönde oluyor? Doğru ve yanlış tutumlar hangileri?

Bir hasta yakınının başına gelebilecek en güç durumlardan birisi, hekimler tarafından ciddi bir rahatsızlığının olduğu onaylandığı halde hastalığını kabul etmeyen ve yardımı reddeden bir hastasının olmasıdır. Gerçeği değerlendirme yetisi bozuk ve psikozun belirgin tüm belirtilerini gösteren böyle bir hastada hastalığının yanı sıra içgörünün yokluğu da söz konusudur, içgörü yokluğu sıklıkla hastalığın bir belirtisi olabileceği gibi, kimi zaman da bireyin kendisine yakıştıramadığı bir duruma karşı geliştirdiği bilinçli ya da bilinç dışı bir savunma düzeneği olabilir. Hastalığın kabul edilmesindeki güçlük bazen hastadan çok hasta yakınlarında veya her iki tarafta birlikte görülebilir.

Hastanın hastalığı ile ilgili içgörüsünün olmadığı bir durumla karşılaşıldığında, aile üyeleri hastayı hasta olduğuna ve tedavinin gerekliliğine ikna etmek için sonu gelmez bir uğraş içine girerler ve nihayet bitkin düşerler. Öte yandan onca yorgunluğa karşın hastanın tedavisi de çoğunlukla gerçekleşemez. Böylesi bir durumda hastaya, anlattıklarının “saçma” ya da “gerçek dışı” olduğunu kanıtlamaya çalışmanın veya hastayla iddialaşmanın hiçbir yararı olmadığı gibi, aile üyeleri ile hastanın “iyi kötü” var olan ilişkisi de zedelenir. Aile üyeleri ile hasta arasında çatışma başlar.

Oysa yapılması gereken, hasta ile iddialaşmak yerine onu yargılamadan dinlemek, bakış açısına saygı göstermek, tedaviye zorlamak yerine yardım etmeye çalışmak ve başlangıç noktası oluşturabilecek bir motivasyon kaynağı bulabilmektir.

Hastalığını ve tedaviyi reddeden bir hastanın varlığı durumunda istem dışı tedavi amacıyla, yasalardan ve güvenlik güçlerinden faydalanarak tedavinin gerçekleştirilme süreci de aile üyeleri için çok yıpratıcı bir hal alır. Hastalarının iyiliği için bir girişimde bulunduklarını ne kadar düşünürlerse düşünsünler, istemsiz yatışlarda hasta yakınları derin bir iç sorgulama içine girerler. Kuşaktan kuşağa aktarılan “deli” ve “tımarhane” öyküleri, hasta yakınlarını sanki hastalarını sonu olmayan bir yolculuğa uğurluyormuş duygusuna iter.

Suçluluk duygusu, utanma, kızgınlık ve direnç iç içe girer. Hastalarının bir biçimde tedaviyi kabul etme durumlarında dahi aile adeta “matem süreci”ne benzer bir dönemden geçer. Olanlara inanmayan, bütün bunların niçin “onların başına” geldiğini sorgulayan aile üyeleri “şok” yaşarlar. İleride neler yaşanacağı konusunda derin bir belirsizlik hissine kapılırlar. Kaygı, tedirginlik, çökkünlük, kızgınlık sıklıkla yaşanan duygulardır. “Çaresizlik” öfke uyandırır. Aile üyeleri kimi zaman öfkelerini bastırıp kendilerine yöneltebilir ve uyum sürecinde depresyona girebilirler. Kimi zaman da öfkelerini hastaya kızarak, bağırarak, kötü davranarak ve onu suçlayarak ifade edebilirler. Utanma ve suçluluk duygusu da aile üyelerinde sık rastlanılan duygulardır. Bu duygular aile üyelerini hastalığın tedavisiyle uğraşmak yerine, hastalığı gizlemeye itebilir. Hastalığın gizlenmesi ve tedavinin gerçekleşmemesi hastanın durumunun daha da kötüleşmesine yol açar. Bu durum aileyi daha da şaşkın hale getirir ve krize el konulmadığı sürece bu kısır döngü sürer gider.

Yetişkinleri etkileyen hastalıklar içinde en çok aile içi soruna yol açan hastalık şizofrenidir. Şizofreni hastası bir yakını olan kişiler için sağlıklı bir danışmanlık hizmeti gereklidir. Hastalık kimsenin suçu değildir. İnsanlar birbirlerinin şizofreni olmasına neden olmazlar. En başından itibaren aile üyelerinin gereksinimleri de saptanmalı ve çözüm yoluna gitmek için çaba sarf edilmelidir. Sonradan tedavi ekibinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini düşündüğümüz aile üyelerinin biyolojik, ruhsal ve toplumsal açıdan desteklenmesi gereklidir. Aile üyelerinin yeniden “toparlanmalarını” sağlayacak girişimler, krize müdahale ile başlatılmalı ve aile tedavisi ile sürdürülmelidir. Ancak ruh ve beden sağlığı yerindeki aile üyeleri tedavi işbirliğini oluşturmaya olumlu katkılar sağlayabilir.

Hastalarının tedavisi başlatılan aile üyelerine duygusal destek, hastalık eğitimi, iletişim ve sorun çözme becerisi kazandırmanın yanı sıra stresle baş etmeyi içeren müdahalelerde de bulunulması gereklidir. Ruhsal-eğitsel yaklaşım ya da hastalık eğitimi, şizofreninin klinik özellikleri, nedenleri, gidiş ve sonlanımı, tedavi ve rehabilitasyonu hakkında bilgi verilmesini amaçlar. Bu uygulamalar bireysel yapılabildiği gibi birden çok aileye bir arada da uygulanabilir. Bu türden müdahalelerin şizofreni tedavisine katkıları ve hastalığın gidişi üzerindeki olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Aile üyelerinin tedavi işbirliğini güçlendirmede oynadıkları rolün olumlu ya da olumsuz olacağını belirleyen bir başka önemli etken, duygu dışa vurumu (expressed emotion) biçimidir.

Yüksek duygu dışa vurumu gösteren aile üyelerine sahip şizofreni hastalarının daha fazla alevlenme yaşadıkları, daha çok hastaneye yattıkları pek çok araştırma ile açıkça kanıtlanmıştır. Yüksek duygu dışa vurumu gösteren hasta yakınları, daha hararetli ve çok konuşan, tartışmayı seven, uyarılmış tarzda konuşan, karşısındakinin konuşmasını kesen bir tutum gösterirler, hatta karşısındakini layığıyla dinlemezler. Ortaya çıkan sorunların etkin biçimde çözümlenmesini sağlayamazlar. Yakınlarının hasta olduğuna inanmazlar ve belirtileri kişinin isterse kontrol edebileceği bir tembellik olarak algılarlar. Eleştirici ve toleranssız davranarak hastanın güven gereksinimini karşılayamazlar. Hastanın sosyal destek ve uzaklık/yakınlık ihtiyaçlarına saygı duymazlar. Hastaları ile ilgili rasyonel olmayan beklentileri vardır. Ya hastayı “normal” davranmaya zorlarlar ya da hastanın iyileşemez bir bozukluk yüzünden hayat boyu bakım ve korunmaya muhtaç olduğunu düşünürler. Kriz durumlarında katı, esneklikten uzak ve değişken duygusal tepkiler gösterirler. Bunun tam karşısında yer alan düşük duygu dışa vurumu tutumunda ise, hastayı daha çok dinlemek, onunla göz teması kurmak, yerinde ve zamanında konuşmak, daha sakin/dingin, duygusal olarak nötr ve daha olumlu/destekleyici davranmak, sorun çözmede etkin ve başarılı olmak, psikotik hastalığı olduğu gibi kabul etmek, ilgi ve sosyal destek sağlamak, hastanın mesafe gereksinimine saygı göstermek, nesnel, uyum sağlayıcı, esnek ve kendini kontrol edici davranmak gibi özellikler vardır. Şizofrenide aile üyelerine yönelik gerçekleştirilen müdahalelerin önemli bir bileşeni, aile üyelerinin duygu dışavurumunu azaltmaktır. Şizofrenide her türden stresin alevlenmeleri tetiklediği bilinmektedir. Ailenin stresle başa çıkma becerilerini artırmak hastalığın gidişini olumlu etkileyecektir. Pek çok tedavi kılavuzunda aileye yönelik müdahalelerin başarılı olabilmesi için bu müdahalelerin en az 6-9 ay sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.