12 Mart 2020 tarihinde Psişizofreni Topluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Doç. Dr. Seda Attepe Özden Sosyal Adalet konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sağlığın biyopsikososyal anlayıştan hareket etmesi gerekliliği ile sözlerine başlayan Sayın Özden, ruh sağlığını etkileyen bireysel davranışlar ve tutumlar, çevresel koşullar ve sosyal, ekonomik koşullar olduğunu söyledi. Sosyal, ekonomik eşitsizliklere maruz kaldığımızda baş etme mekanizmalarının yetersiz kalabildiğini vurguladı. Sosyal kurumların dışlayıcı eğilimleri nedeniyle sorunların çoğaldığını çarpıcı örneklerle anlattı. Dışlanmanın hizmetlere ulaşımda, üretime katılmada, politik kararlara katılımda ve sosyal etkileşimde kendini gösterdiğini belirtti.

Sosyal Adaleti bir toplumdaki zenginliğe, fırsatlara ve ayrıcalıklara eşit erişim olarak tanımlayan Sayın Özden, küresel ekonomik sistemin ve ayrımcı politikaların eşitsizliği arttırdığını  açıkladı. Eşitsizliklerin önlenebilir, gereksiz ve haksız olduğunun altını çizdi. İnsan hakları alanı ile sağlığın teşviki ve korunması alanlarının birleşmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal adaletin gerçekleşmesi için hepimizin bireysel sorumlulukları olduğunu hatırlattı ve sosyal içerme düşüncesini benimseyen bir ruh sağlığı çalışanı olabilir miyiz sorusunu gündeme getirdi. Sosyal içerme düşüncesini benimseyen bir ruh sağlığı çalışanının iyileşme yaklaşımını benimseyeceğini, kişinin güçlü yönlerine odaklanacağını, farklılıkları destekleyeceğini, eşitsizliklere müdahale edeceğini, öğrenmeyi sürdüreceğini söyleyerek sözlerine son verdi.

Sayın Seda Özden’e bu ayrıntılı ve güzel sunumu için çok  teşekkür ederiz. Sunumu ilerleyen bir tarihte yeniden gerçekleştirebileceğimiz sözünü aldığımız için mutluyuz.

Etkinliğe   sorularıyla, yorumlarıyla katkıda bulunan katılımcılara  teşekkür ediyoruz.