Psişizofreni Hakkında

Ankara’daki farklı üniversitelerden öğrencilerin oluşturduğu şizofreni hastalığı ile ilgili gönüllü etkinlikler düzenleyen bir gruptur. Grubu oluşturan öğrencilerin çoğunluğu psikoloji bölümünden olsa da diğer alanlardan da katılımcılar bulunmaktadır. Yapılan etkinlikler Şizofreni Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Haldun Soygür tarafından desteklenmektedir.

Neden Psişizofreni?

Şizofreni hastalığı toplum içinde oldukça yanlış bilinen bir hastalıktır. Hastalığın sadece adının bile gerçekçi olmayan şekillerde kullanıldığını görebiliriz. Toplum çeşitli söylemlerinde “şizofren” adını kullanarak genelde deli, tutarsız, saçma, tuhaf gibi birtakım kötü etiketleri kasteder. Buna ek olarak hastaların etkili işlev göremeyeceği, saldırgan olduğu, kendilerine zarar verebilecekleri herhangi bir işte çalışamayacaklarına ilişkin genel bir yargı vardır. İşte bu “damgalama” lar hastalığın tedavisinde çok etkili olabilmektedir.

Şizofreni tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bunun yanında şizofreni hastaları pek çok farklı alanda işlev görebilmektedirler. Psişizofreni grubu tam da bu damgalamaları kaldırmak ve şizofreni hastalarının da işlev görebildiği farkındalığını kazandırmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Yapılan çeşitli etkinlikler aracılığıyla; damgalamayı önlemenin en etkili yolunun da “temas” olduğu düşünerek hastalar ile toplum arasında olumlu bir ilişki sağlanmaya çalışılmaktadır.

Nasıl Kuruldu?

Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinden Psk. Sibel Fırat ve Büşra Güneş’in öğrencilik dönemlerinde Şizofreni Yakınları ve Dostları Dayanışma Derneği’nde hastalar ile etkileşimleri ve toplumdaki şizofreni hastalarına yönelik “damgalamanın” ne kadar yaygın olduğunu görmeleri sonucunda faaliyete geçmeleri ve Doç. Dr. Haldun Soygür’ün de destek olması ile grup kurulmuştur. Grup çeşitli mail grupları aracılığı ile duyurulmaya çalışılmış, başlarda daha çok psikoloji öğrencilerinden oluşan bir grup iken daha sonra farklı alanlardaki öğrencilerin katılımı gerçekleşmiştir.

Nasıl İşler?

Grubumuz haftalık toplantılar ile etkinliklerini organize eder. Toplantılar her hafta Şizofreni hastalarının çalıştığı Mavi At Kafe’de yapılır. Grup çeşitli alt çalışma gruplarına ayrılmıştır. Alt çalışma grupları da kendi aralarında toplantılar düzenlemektedirler. Toplantı dışındaki dönemlerde de iletişim mail grubu aracığı ile sağlanmaktadır.

Amaçlarımız nelerdir?

  • Şizofreni hastalığını daha iyi tanımak,
  • Toplumun şizofreni hastalığı ile ilgili olan önyargılarını değiştirmek,
  • Toplum ile şizofreni hastaları arasında bir temas oluşturabilmek.
  • Hastaların düzenlenen çeşitli etkinliklerle sosyalleşmesini sağlamak,
  • Grup üyesi öğrencilerin çeşitli eğitimler aracılığıyla bilgi ve becerilerini arttırmak.