Harita yükleniyor...

Tarih/Saat
14/05/2018
13:30 - 16:30

Etkinlik Adresi
ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyen(ler)


Bu yıl 23.'sü düzenlenen Şizofreni Penceresinden Hayat Etkinliği her dönem olduğu gibi bu dönem de Prof. Dr. Nuray KARANCI tarafından verilen ODTÜ Psikoloji Bölümü “Alan Çalışması” dersini alan öğrenciler ve “Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği” ile işbirliği içerisinde düzenlenmektedir.

Şizofreni, toplumda birçok ön yargının, yanlış bilginin ve inanışın, dolayısıyla da bilgisizlikten kaynaklanan korkunun hedefi durumunda olan bir ruhsal bozukluktur. Hastalık uzun soluklu olup, şizofreni tanısı almış bireyle beraber çevresinde birçok kişiyi de etkileyen bir sürece sahiptir. Bu süreçte hem birey hem de çevresi bu hastalığı kabul etmekte zorlanmaktadır. Kabullenmenin önündeki en önemli engeller ise toplum tarafından şizofreni tanısı almış bireylere karşı “etiketleme” davranışı ve önyargılı tutumdur.

Tam da bu noktada, bu etkinliğin amacı amacı ise toplumda var olan şizofreniyle ilgili yanlış bilgi ve düşünceleri, şizofreniye karşı örülmüş kalın duvarları ve korkuları yıkmaktır.

Önyargıların yerine sevgiyi koymak için bizler size bir zeytin dalı uzatıyor ve şizofreniye yeni bir pencere aralamak için sizleri 14 MAYIS günü ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu’na davet ediyoruz.