Psikolog Gökçe Şirvanlı

COVID-19 burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, ateş, nefes almada zorlanma gibi bazı belirtilerle karşımıza çıkmaktadır. Virüsün yayılmasını engellemek için de sosyal mesafe, maske kullanımı, zorunlu olmadıkça evden çıkmama gibi bazı önlemler alınması gerekmekte.
Sürece dair belirsizliğin olması, alışılageldik rutinlerden (normal gündelik hayattan) uzak kalma, evden çıkmama gibi karşılaştığımız yeni durumlara uyum sağlanmalıdır. Bu sürece uyum sağlarken ise bedensel sağlığımızın yanı sıra psikoloji sağlığımızı da korumamız gerekmektedir. Bu da etkili baş etme becerilerini kullanarak, örneğin stresi yöneterek, yapılabilir.