Merakla ve ilgiyle başlayıp günün sonunda mutluluk ve umutla ayrıldığımız Toplum ve Şizofreni Sempozyumu’nun ikinci günü, her katılımcının aklında ve yüreğinde izler bırakmış olmalı.

“Esrar ve Şizofreni” konusunda kafamızdaki soru işaretlerine yanıtlar bulmamızı sağlayan Uzman Dr. Can Gürel oldu.

“Göçmenlik ve Şizofreni” konusunda Uzman Dr. Pınar Tekin Eraslan ayrıntılı bir sunumla göçmenlerin duygularına özellikle de kuşkuculuğun davranış biçimi olabileceğine dikkat çekti. Göçmenlik ve psikoz arasındaki ilişki ile ilgili ilk yapılan araştırmaların 1930’lu yıllarda başladığını ifade etti.

“Şizofrenide İlk Epizot ve Tedavisi” sunumuyla Doç. Dr. Haldun Soygür ilk epizotun erken anlaşılmasının tedavinin seyrini olumlu etkilediğinden bahsetti ve bu dönemde yapılması gerekenleri anlattı.

“Aile İçi Sağlıklı İletişim” sunumu ile Prof. Dr. Ayşen Esen Danacı sağlıklı iletişimde dinlemenin ve sen dili yerine ben dilini kullanmanın önemini vurguladı. Aynı zamanda empati ve sempati kavramları arasındaki farkın neden önemli olduğunu da ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa Yıldız ise “Şizofreni ve İyileşme” sunumunda bağımsız yaşayabilmenin, yarı zamanlı da olsa işe gitmenin ve arkadaşlarla görüşmenin, sinemaya, tiyatroya gitmenin ve iyimser olmanın iyileşme anlamında önemli işaretler olduğunu belirtti. Ayrıca Kocaeli Üniversitesinde açtıkları Ruhsal Rehabilitasyon ve Yüksek Linas Programı hakkında bilgiler verdi.

 Gençlik ve Şizofreni Forumu’nda gelen öneriler gelecekteki sempozyumlara ışık tutacaktır. Ayrıca yorumların sempozyuma katkısı önemliydi özellikle de bu sempozyuma bilgeliğin ve dinginliğin hakim olduğu yorumu Şizofreni Dernekleri Federasyonu’nun çalışmalarını aynı hızda ve yoğunlukta sürdürmesinin ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyordu.
5. Toplum ve Şizofreni Sempozyumu’nu düzenlememizde desteklerini esirgemeyen Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı‘na, Kafes Fırın‘a ve Radyo ODTÜ‘ye teşekkür ederiz.

Uzm. Dr. Can Gürel
Esrar ve Şizofreni

Uzm. Dr. Pınar Tekin Eraslan
Göçmenlik ve Şizofreni

Doç. Dr. Haldun Soygür
Şizofrenide İlk Epizot

Prof. Dr. Ayşen Esen Danacı
Aile içi Sağlıklı İletişim

Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Şizofreni ve İyileşme

Eczacı TV – 5. Toplum ve Şizofreni Sempozyumu Haberi